Đề xuất đối tượng hưởng trợ cấp theo Kết luận số 59-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Kết luận số 59 – KL/TW ngày 09/4/2013 về việc tạm thời thực hiện hỗ trợ cho đối tượng trí thức khoa học và công nghệ thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam) năm 2015, ngày 07/7/2015, Đảng đoàn Liên hiệp hội Việt Nam đã có công văn số: 24/ĐĐLHHVN về việc đề xuất đối tượng hưởng trợ cấp theo Kết luận số 59-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các tổ chức trên địa bàn tỉnh, các hội thành viên nghiên cứu

Danh sách đối tượng đủ tiêu chuẩn, điều kiện được hỗ trợ theo Kết luận số 59-KL/TW vui lòng gửi về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế trước ngày 20/7/2015 để tổng hợp báo cáo Liên hiệp hội Việt Nam đưa vào danh sách hỗ trợ.

Doãn Quan

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email