Công đoàn Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế – Một nhiệm kỳ nhìn lại

Công đoàn cơ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội) nhiệm kỳ 2014 – 2019, cùng với sự phát triển của cơ quan, đội ngũ đoàn viên Công đoàn cơ sở Liên hiệp hội có trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng nâng lên. Hiện nay, cán bộ công chức, viên chức cơ quan Liên hiệp hội có 09 người và đều là đoàn viên Công đoàn trong đó 02 đoàn viên là nữ và 05 đảng viên. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức cơ quan có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, với nhân dân, kiên định mục tiêu lý tưởng chủ nghĩa xã hội, gương mẫu về đạo đức, lối sống, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Ban chấp hành Công đoàn Liên hiệp hội nhiệm kỳ 2014 – 2019

Một số kết quả hoạt động Công đoàn cơ sở Liên hiệp hội nhiệm kỳ 2014-2019, như sau:

Thứ nhất, Công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao phẩm chất và năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tham gia xây dựng Đảng

Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ đoàn viên Công đoàn là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp tổ chức cho cán bộ, đoàn viên tham gia học tập chính trị, tiếp tục đẩy mạnh sinh hoạt chính trị “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh; qua đó củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần ổn định tư tưởng, tăng cường đoàn kết nội bộ và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Hưởng ứng tích cực các phong trào của Công đoàn Viên chức tỉnh, thông qua việc tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn như ngày thành lập Đảng, ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế, ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày Quốc tế Lao động, ngày Thương binh Liệt sỹ, Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam… từ đó nâng cao nhận thức, tu dưỡng rèn luyện bản thân của từng đoàn viên công đoàn trên mọi cương vị công tác.

Tất cả đoàn viên Công đoàn đã tham gia học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, học các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và viết bài thu hoạch, học tập 5 chuẩn mực đạo đức của cán bộ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng. Qua đó, đoàn viên công đoàn đã nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, những giá trị to lớn về tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, các hoạt động phong trào, xây dựng cơ quan và Công đoàn vững mạnh.

Có thể nói nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh các phòng trào thi đua tự học, tự rèn luyện. Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nắm bắt đầy đủ đường lối chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, đạo đức phẩm chất cách mạng được giữ vững, trình độ chuyên môn được nâng cao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng là người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu“.

Công tác xây dựng Đảng là một trong những nội dung quan trọng của Công đoàn. BCH Công đoàn đã phối hợp chặc chẽ với Đoàn thanh niên cơ quan tham mưu cấp ủy tăng cường công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu Chi bộ kết nạp Đảng. Trong nhiệm kỳ, đã giới thiệu kết nạp được 01 đảng viên mới.

Thứ hai, Công tác tham gia quản lý, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ công chức, viên chức, hằng năm BCH Công đoàn đã chủ động phối hợp lãnh đạo cơ quan duy trì và tổ chức hội nghị cán bộ, công chức hàng năm nhằm phát huy tốt vai trò dân chủ, tạo điều kiện trực tiếp cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia thảo luận, đề ra các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện, đăng ký các danh hiệu thi đua…. Thông qua sinh hoạt, công tác, từng đoàn viên thực hiện nghiêm túc các nghị quyết và sự phân công của chi bộ, lãnh đạo cơ quan, chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, bám sát chương trình, kế hoạch đã đề ra, từ đó tham mưu tốt, kịp thời cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị hàng năm.

Trong nhiệm kỳ qua, hàng năm 100% CBCC-VC-LĐ cơ quan đạt lao động tiên tiến và 15% CBCC-VC-LĐ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở hàng năm và nhiều đồng chí đoàn viên được Liên hiệp hội Việt Nam, UBND tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh tặng bằng khen, giấy khen. Cán bộ công chức, viên chức tham gia lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu thành công Đại hội đại biểu Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Công đoàn đã tích cực tham gia Hội đồng nâng lương, Hội đồng thi đua khen thưởng, đề xuất thủ trưởng cơ quan cải thiện điều kiện làm việc. Đặc biệt công tác cán bộ luôn được chú trọng, thông qua việc tham gia công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ, nhiệm kỳ qua đã bổ nhiệm được 04 đoàn viên công đoàn giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng và Phó Trưởng Ban của Liên hiệp hội, đảm bảo tiêu chuẩn và đều được bố trí công việc phù hợp của đơn vị.

Ban chấp hành Công đoàn còn coi trọng việc động viên, khuyến khích các đoàn viên tự học, rèn luyện để nâng cao trình độ. Trình độ của cán bộ, công chức từng bước được chuẩn hoá, nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm của Chi bộ, lãnh đạo cơ quan, 01 đ/c được cử đi học lớp cao cấp chính trị, 05 đ/c được cử đi học lớp Trung cấp chính trị, 01 đ/c được cử đi học lớp Chuyên viên cao cấp, 03 đ/c được cử đi học lớp Chuyên viên chính, nhiều đồng chí được theo học các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ.

Thứ ba, Công tác phối hợp chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động và đẩy mạnh các hoạt động xã hội

Ngoài việc tham mưu Thủ trưởng cơ quan chi trả tiền lương đúng định kỳ hàng tháng và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước; Công đoàn luôn chăm lo, đôn đốc đảm bảo đóng các khoản bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho cán bộ, công chức, viên chức. Các chế độ thăm viếng ốm đau, hiếu hỷ, nghỉ dưỡng, tang lễ … trong gia đình cán bộ, công chức, viên chức lao động của cơ quan cũng như đối với các đối tượng có quan hệ với cơ quan đều được Công đoàn và cơ quan đặc biệt quan tâm. Tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau là ý thức thường trực trong tập thể đoàn viên công đoàn, nhất là những lúc gia đình của các đoàn viên gặp khó khăn, từ đó đã động viên kịp thời, có hiệu quả thể hiện được tinh thần đạo lý cao đẹp của dân tộc Việt Nam…. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn đã đề xuất với lãnh đạo cơ quan thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức nhất là vào các dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, 8/3, Quốc khánh 2/9,… Từ hoạt động đã góp phần thúc đẩy sự đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên trong tổ ấm Công đoàn, tạo điều kiện giúp nhau vươn lên, hoàn thành nhiệm vụ chính trị cơ quan.

Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tết trung thu, Công đoàn thường xuyên tổ chức tặng quà cho con cháu là con của cán bộ, công chức viên chức lao động để động viên các cháu nỗ lực vươn lên trong học tập, luôn là con ngoan trò giỏi, tạo điều kiện để bố mẹ yên tâm công tác. Đoàn viên công đoàn cơ quan luôn tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động xã hội, kịp thời tham gia đóng góp các quỹ do cấp trên phát động như: “quỹ tương trợ Công đoàn viên chức tỉnh”, “quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “quỹ vì người nghèo”, “quỹ khuyến học”, “Quỹ mái ấm công đoàn”,…

Thứ tư, Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Chi ủy và Công đoàn cấp trên, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2014 – 2019, BCH Công đoàn đã phân công các Ủy viên BCH theo dõi các mặt công tác của Công đoàn; nhờ vậy hoạt động Công đoàn trong cơ quan đạt hiệu quả cao. Mặt dù số lượng đoàn viên không nhiều, nhưng yêu cầu công tác chuyên môn đòi hỏi cao, công đoàn vẫn duy trì nề nếp sinh hoạt thường xuyên đúng chương trình, kế hoạch đề ra, kịp thời triển khai các phong trào của Công đoàn, đồng thời vận động đoàn viên hăng hái, tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Việc thực hiện Điều lệ Công đoàn – công tác tài chính công đoàn luôn được quan tâm. Đoàn viên đóng đoàn phí và đúng định kỳ. Công tác quản lý và sử dụng tài chính Công đoàn tiến hành chặt chẽ, đúng quy định, hợp lý và tiết kiệm, việc thu và sử dụng các quỹ thực hiện đúng quy chế đề ra. Công tác tham gia xây dựng Đảng được xác định rõ là trách nhiệm của Công đoàn. Công đoàn đã tổ chức cho đoàn viên tham gia góp ý sự lãnh đạo của chi bộ và đảng viên, tham gia báo cáo chính trị Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Công tác xây dựng củng cố tổ chức công đoàn rất được chú trọng. Hàng năm, Công đoàn phối hợp với cơ quan tổ chức đăng ký thi đua tập thể và cá nhân về chuyên môn trong Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức lao động. Cuối năm, tự đánh giá, xếp loại theo điểm. Trong suốt nhiệm kỳ, Công đoàn đều đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh, nhiều cá nhân đoàn viên được công đoàn cấp trên, thủ trưởng cơ quan khen thưởng hàng năm. Bên cạnh đó, BCH Công đoàn thường xuyên quan tâm đến công tác kiểm tra, kiện toàn Ban thanh tra nhân dân tiếp tục phát huy được vai trò, vị trí của mình trong tổ chức. Qua công tác kiểm tra cho thấy đoàn viên đều chấp hành tốt Điều lệ, nội quy và các quy định của Công đoàn.

TS. Bùi Thắng

Chủ tịch Công đoàn Liên hiệp hội

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email