Vietnameselanguage.org – phần mềm ngữ âm trực quan Việt – Anh

Trạng thái đề tài:

Lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông

Hoạt động: Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật

Năm: 2024

Ngày nộp đề tài: 25 Tháng Tư, 2024

Thông tin nhóm tác giả

Tên tác giả / nhóm tác giả: Nguyễn Văn Vượng

Đơn vị công tác của chủ nhiệm: Dai hoc su pham Hue

Địa chỉ cơ quan của chủ nhiệm: 34 Le Loi - Hue

Tính mới của giải pháp

Phần mềm chúng tôi biên soạn hướng tới việc hỗ trợ dạy học ngữ âm tiếng Việt và tiếng Anh trực quan và dễ hiểu, hướng tới việc trả lời các câu hỏi dạng trên và giúp người học và người dạy thuận lợi hơn rất nhiều trong quá trình tương tác luyện phát âm. Trên thực tế, chưa có một công trình nào tương tự. Chúng tôi đã dày công nghiên cứu, chuẩn hóa ngữ liệu và viết mã, xây dựng trang web-app (trong thời gian 4 tháng, 210 commits mã nguồn) tại https://vietnameselanguage.org trên nền tảng framework Angular để giúp sinh viên, học viên và người luyện ngữ âm tiếng Anh, tiếng Việt nói chung có được một hệ thống hỗ trợ đắc lực. - Phần mềm kết hợp dữ liệu âm thanh, hình ảnh tất cả trong một, khi mô tả vị trí của các âm, minh họa từng âm, giúp người học ngữ âm luyện được các âm tiếng Anh không có trong tiếng Việt. Ngoài ra, người dạy và học tiếng Việt, cũng được hỗ trợ đắc lực. -Tính trực quan của dữ liệu hình ảnh và âm thanh giúp người học thấy được các vị trí ngữ âm nhanh chóng, nhằm chữa lỗi phát âm, tìm ra các âm không có trong tiếng Việt khi luyện, chẳng hạn /ʃ/ trong các ví dụ trên. - Về cơn bản, phần mềm có 4 tính năng chính: +Vietnamese Syllable Map: nhận diện, hệ thống hóa, tách và ghép, xác thực tất cả các âm tiết tiếng Việt (dữ liệu thống kê có khoảng gần 6700 âm tiết). + IPA Map: trực quan hóa âm vị tiếng Việt và Anh, giúp đưa ra các chỉ dẫn ngữ âm khi luyện phát âm tiếng Anh và tiếng Việt. + Phonemizer: âm vị hóa và cung cấp âm thanh tương ứng của dữ liệu đầu vào (tiếng Việt và Anh). Với tiếng Anh, phần mềm có khả năng trực quan hóa toàn bộ câu thay vì từng từ một. Từ đó người học, người dạy có thể kiểm tra IPA và âm thanh của nhiều từ (không giới hạn) từ tiếng Anh cùng lúc. + Scrabble tiếng Việt: phiên bản trò chơi ghép vần đầu tiên xây dựng cho tiếng Việt.

Tính sáng tạo

- Chúng tôi đã triển khai trên thực tế giảng dạy, có thể dễ dàng triển khai tới các cơ sở giáo dục có nhu cầu, hoàn toàn miễn phí. - Khả năng và địa chỉ ứng dụng: giáo viên tiểu học, mầm non, giáo viên dạy ngữ âm tiếng Anh, giáo viên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. - Việc chuẩn hóa dữ liệu và viết chương trình công phu, phần nào cho thấy sự đầu tư, chuẩn bị về học liệu. Chúng tôi tin rằng, phần mềm có khả năng ứng dụng ngay trong các lớp học tiếng Anh Việt, miễn phí và không giới hạn về không thời gian.

Hiệu quả kinh tế xã hội

Tính ứng dụng của phần mềm là rất lớn, với cả 3 đối tượng: người học phát âm tiếng Anh, người chữa lỗi tiếng Việt, giáo viên dạy học tiếng Anh và tiếng Việt. Chúng tôi hi vọng sẽ có người sử dụng ứng dụng miễn phí này. Đây là hệ thống hoàn toàn miễn phí và còn được tiếp tục cập nhật. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ triển khai thêm 2 tính năng tiếp theo: minh họa toàn bộ âm thanh của tiếng Việt nhằm nâng cấp Phonemizer, kiểm tra nghĩa của từ trực tiếp trên hệ thống bằng cách tích hợp từ điển của https://tudien.net, một phần mềm khác của chúng tôi.

Kiểm tra lại

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG PWA “OCRAT” TRONG PHÂN TẦNG NGUY CƠ UNG THƯ BUỒNG TRỨNG

Thông tin nhóm tác giả Tính mới của giải pháp Tính sáng tạo Hiệu quả …