Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để cải tạo nâng cao chất lượng đàn bò lai bằng giống bò mới BBB (Blanc Bleu Belge) tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trạng thái đề tài:

Lĩnh vực: Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường

Hoạt động: Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật

Năm: 2024

Ngày nộp đề tài: 27 Tháng Hai, 2024

Thông tin nhóm tác giả

Tên tác giả / nhóm tác giả: Phạm Tài, Lê Văn Bình, Phan Thị Kim Liên, Hồ Thị Vy, Lê Văn Thụy, Lê Văn Minh, Lê Hoài Nam.

Đơn vị công tác của chủ nhiệm: Trung tâm Khuyến nông (Sở Nông nghiệp và PTNT Thừa Thiên Huế)

Địa chỉ cơ quan của chủ nhiệm: 14 Phùng Hưng, thành phố Huế

Tính mới của giải pháp

Giải pháp ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất chất lượng đàn bò lai bằng giống bò BBB lần đầu tiên được áp dụng trên địa bàn tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Để thực hiện giải pháp này, nhóm tác giả đã điều tra chọn lọc những bò cái LZ đảm bảo tiêu chuẩn, theo dõi động dục và dùng tinh giống bò BBB dạng cọng rạ đông lạnh để thụ tinh nhân tạo, sản xuất bê lai F1(BBB x LZ) nuôi khảo nghiệm trong nông hộ. Áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng cho từng loại bò, từng giai đoạn, đảm bảo phù hợp nhu cầu dinh dưỡng để bò sinh trưởng và phát triển tốt. Bố trí thí nghiệm để đánh giá khả năng sinh sản của bò cái sinh sản LZ khi phối tinh bò BBB và so sánh với bò cái LZ phối tinh bò Brahman; đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật và hiệu quả kinh tế của bê lai F1(BBB x LZ) và so sánh với bê lai (Brahman x LZ) được nuôi trong cùng điều kiện ở nông hộ. Kết quả khảo nghiệm là cơ sở để xem xét đề xuất nhân rộng lai tạo giống bò BBB trên địa bàn tỉnh. Thông qua kết khảo nghiệm, tổ chức hội thảo để hoàn thiện 2 quy trình chăn nuôi gồm: Quy trình nuôi bò cái sinh sản lai Zebu phối tinh bò BBB và Quy trình nuôi bò lai F1(BBB x Lai Zebu) bò để chuyển giao vào sản xuất.

Tính sáng tạo

- Giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để cải tạo nâng cao chất lượng đàn bò lai bằng giống bò BBB đã được ứng dụng rộng rãi trên địa bàn tỉnh sau khi dự án kết thúc vào năm 2019. - Từ kết quả lai tạo ra 71 bê lai F1(BBB x LZ) trong giai đoạn thực hiện dự án 2017-2019, đến nay có 1.200 bò cái được phối tinh BBB, sản xuất gần 1.000 bê lai. Bê lai F1(BBB x LZ) dễ nuôi, sinh trưởng nhanh và có tỷ lệ thịt cao, giá bán hiện nay cao hơn bê lai Brahman từ 15-20 ngàn đồng/kg hơi, vì vậy việc lai tạo giống bò này sẽ còn nhân rộng mạnh mẽ hơn nữa những năm tới. - Song song với việc tạo giống bò lai F1(BBB x LZ), Các giải pháp kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng được nông dân áp dụng tốt vì vậy đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Hiệu quả kinh tế xã hội

- Hiệu quả kinh tế: Bê lai F1(BBB x LZ) có chi phí sản xuất cao hơn 1,2 lần nhưng khối lượng bê lớn hơn 1,3 lần, tăng thu nhập cao hơn 1,8 lần so với giống bê lai F1(Brahman x LZ) đang nuôi đại trà. - Hiệu quả xã hội: Dự án đã nâng cao năng lực kỹ thuật cho bà con nông dân, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật từ lai tạo con giống chất lượng cao, chăm sóc nuôi dưỡng... từng bước thay đổi tập quán chăn nuôi quảng canh sang nuôi bán thâm canh, thâm canh, đem lại thu nhập cao hơn, góp phần cải thiện cuộc sống ở nông thôn. Phát triển đàn bò lai F1(BBB x LZ) nâng cao được sản lượng và chất lượng thịt bò, góp phần đáp ứng nhu cầu cho tiêu dùng trong tỉnh, hạn chế bò nhập khẩu. Các xã dự án là mô hình điểm để các địa phương trong tỉnh đến tham quan học tập và nhân rộng.

Kiểm tra lại

Chế phẩm sinh học BIO-BMA

Thông tin nhóm tác giả Tính mới của giải pháp Tính sáng tạo Hiệu quả …