Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình chăn nuôi gia trại lợn nái lai F1 và lợn thương phẩm 3/4 máu ngoại

Theo đó, Dự án đã triển khai hỗ trợ xây dựng mô hình chăn nuôi gia trại lợn nái lai F1, quy mô 220 lợn nái lại F1 cho 22 hộ gia đình; hỗ trợ xây dựng mô hình chăn nuôi lợn thương phẩm 3/4 máu ngoại, quy mô 1050 lợn thương phẩm 3/4 máu ngoại cho 21 hộ gia đình của các xã Phong Chương, Phong Hòa, Phong Hiền, Phong An, Phong Sơn và Phong Xuân.

Sau 2 năm triển khai, dự án đã thu được những kết quả như: Xây dựng được mô hình chăn nuôi lợn nái F1 thương phẩm 3/4 máu ngoại cho hiệu quả kinh tế cao. Góp phần nâng cao chất lượng giống lợn trên địa bàn huyện, nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế cho hộ chăn nuôi tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng cho xã hội. Ngoài ra, dự án cũng góp phần làm giảm thiểu về môi trường, lượng chất thải chăn nuôi được xử lý thông qua các biện pháp như sử dụng hầm bioga, hố ủ phân nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi.

Vĩnh Hào

Kiểm tra lại

Khai mạc Hội thảo “Di sản và phát triển bền vững”

Sáng 21/5/2015, tại khách sạn Sài Gòn Morin, thành phố Huế, UBND thành phố Huế …