Ứng dụng kỹ thuật cộng hưởng từ khuếch tán DTI khảo sát các bó sợi thần kinh trung ương và thần kinh ngoại biên tại bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế.

Trạng thái đề tài:

Lĩnh vực: Y dược

Hoạt động: Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật

Năm: 2024

Ngày nộp đề tài: 25 Tháng Tư, 2024

Thông tin nhóm tác giả

Tên tác giả / nhóm tác giả: Nguyễn Thanh Thảo, Hoàng Ngọc Thành, Trần Hồng Phương Dung, Hà Thị Hiền, Trần Văn Hưng, Hoàng Văn Thuyết, Trần Thị Minh Ngọc, Võ Thị Thiên Hưng.

Đơn vị công tác của chủ nhiệm: Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh - Đại học Y dược - Đại Học Huế

Địa chỉ cơ quan của chủ nhiệm: 06 Ngô Quyền, Thành Phố Huế

Tính mới của giải pháp

- Đây là báo cáo đầu tiên về giải pháp kỹ thuật tổng thể ứng dụng phương pháp cộng hưởng từ khuếch tán DTI đối với các tổn thương nội sọ và dây thần kinh ngoại biên tại Việt Nam. Các nghiên cứu của nhóm đã được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín (ISI/Scopus). Giải pháp kỹ thuật có tính mới so với mặt bằng chung trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh Việt Nam. - Tối ưu hoá kỹ thuật DTI cho sọ não hiển thị các bó sợi chất trắng với coil Sọ 16 kênh trên máy cộng hưởng từ 1.5 Tesla. - Tối ưu hoá kỹ thuật DTI ngoại biên khảo sát dây thần kinh giữa trong ống cổ tay với coil bàn tay 8 kênh, thần kinh trụ - khuỷu tay với coil body (flex coil) 13 kênh trên máy cộng hưởng từ 1.5 Tesla. - Tối ưu hoá chuỗi xung T1w 3D phù hợp với navigator trong phẫu thuật thần kinh sọ não. - Ứng dụng phần mềm xử lý DTI hiển thị mối liên quan của một số tổn thương não (u não, loạn sản khu trú,…) với các bó sợi thần kinh, đặc biệt là bó vỏ não – tuỷ gai, bó thị giác,… nhằm cung cấp thông tin cho lâm sàng tối ưu hoá quá trình phẫu thuật.

Tính sáng tạo

- Có thể chuyển giao công nghệ và ứng dụng trong lâm sàng tại các cơ sở ý tế có máy cộng hưởng 1.5-3.0 Tesla để đánh giá tiền phẫu các tổn thương của não và của dây thần kinh ngoại biên. - Thời gian chụp phù hợp với điều kiện lâm sàng và các yêu cầu kỹ thuật tại Việt Nam. - Protocol phù hợp với máy Navigator trong phẫu thuật thần kinh sọ não ứng dụng tại Việt Nam.

Hiệu quả kinh tế xã hội

- Hiển thị tốt hình thái cấu trúc bó sợi thần kinh, bó sợi chất trắng. Cung cấp hình ảnh 3D trực quan sinh động về mối liên quan về mặt giải phẫu giữa tổn thương với các bó sợi thần kinh. - Có thể phân tích tổn thương vi cấu trúc dựa vào các thông số khuếch tán có thể tính toán được (FA, MD, RD, AD,…) - Thời gian qua chúng tôi nhận và xử lý một số bệnh nhân u não từ các bệnh viện tại miền Trung chuyển đến. Protocol và chất lượng hình ảnh được đánh giá cao và tương thích với máy Navigator trong phẫu thuật thần kinh sọ não. Cho phép tiến hành phẫu thuật u não dưới hướng dẫn của Navigator với độ chính xác cao, giảm biến chứng cho bệnh nhân sau mổ.

Kiểm tra lại

Ghép thận từ người cho chết: Thách thức và triển vọng

Thông tin nhóm tác giả Tính mới của giải pháp Tính sáng tạo Hiệu quả …