ỨNG DỤNG KAHOOT TRIỂN KHAI M – LEARNING TRONG DẠY HỌC

Trạng thái đề tài:

Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo

Hoạt động: Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật

Năm: 2023

Ngày nộp đề tài: 1 Tháng Mười Hai, 2023

Thông tin nhóm tác giả

Tên tác giả / nhóm tác giả: TS. Trần Thị Ngọc Ánh, PGS. TS. Trần Huy Hoàng, GVC. ThS. Lê Khánh Tùng, NCS. Dương Đức Giáp, ThS. Nguyễn Quốc Bảo

Đơn vị công tác của chủ nhiệm: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Địa chỉ cơ quan của chủ nhiệm: 32 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tính mới của giải pháp

Sau thời gian tiến hành nghiên cứu, tính mới và tính sáng tạo của đề tài có thể được tóm tắt như sau: - Hoàn thiện cơ sở lí luận và thực tiễn của việc ứng dụng Kahoot triển khai M-learning trong dạy học; - Đề xuất các biện pháp ứng dụng Kahoot triển khai M-learning trong dạy học, bao gồm: Ứng dụng Kahoot thiết kế bài tập khởi động, Ứng dụng Kahoot thiết kế bài tập tìm hiểu kiến thức mới, Ứng dụng Kahoot thiết kế bài tập sơ kết, tổng kết bài học, Ứng dụng Kahoot thiết kế bài tập tự học ở nhà; - Đề xuất quy trình ứng dụng Kahoot triển khai M-learning trong dạy học, gồm 2 giai đoạn, đó là: Giai đoạn thiết kế, xây dựng nội dung bài dạy có ứng dụng Kahoot; và Giai đoạn tổ chức dạy học; - Tiến hành đánh giá thực trạng và thực nghiệm sư phạm trong quá trình dạy học chương “Các định luật bảo toàn” Vật lí 10 tại một số trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả thực nghiệm sư phạm cho thấy việc ứng dụng Kahoot triển khai M-learning trong dạy học là phù hợp với định hướng đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của quá trình dạy học. - Đề tài không trùng lặp với các đề tài, giải pháp đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin chính thống nào ở Việt Nam, chưa được trao giải thưởng tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật và Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh, thành phố khác; tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ toàn quốc trước thời điểm nộp hồ sơ dự thi.

Tính sáng tạo

- Đề tài đã được thực nghiệm sư phạm và chứng minh khả năng áp dụng hiệu quả, có thể triển khai trên diện rộng, đối với nhiều cấp học, môn học khác nhau; - Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực khoa học giáo dục; - Kết quả nghiên cứu là nguồn tài liệu học tập cho sinh viên sư phạm tại các cơ sở giáo dục Đại học, Cao đẳng; - Đồng thời, đây cũng là tài liệu tham khảo cho giáo viên phổ thông trong giai đoạn thực hiện đổi mới Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Hiệu quả kinh tế xã hội

Đề tài nghiên cứu phù hợp với định hướng đổi mới hình thức dạy học, phương pháp dạy học, cũng như đổi mới kiểm tra, đánh giá ở trường phổ thông theo các thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong giai đoạn hiện nay. Mặc dù thực hiện nghiên cứu trong giai đoạn ảnh hưởng của đại dịch Covid, với chi phí không nhiều nhưng kết quả nghiên cứu mang tạo hiệu quả kinh tế, văn hoá và xã hội khá lớn, có thể triển khai trên diện rộng một cách dễ dàng. Đề tài có thể được triển khai đối với quá trình dạy học ở nhiều cấp học khác nhau, từ giáo dục phổ thông đến giáo dục đại học, vì sự đơn giản đối với cơ sở hạ tầng nhưng mang lại hiệu quả cao trong quá trình thực hiện. Kết quả nghiên cứu của đề tài được đánh giá hiệu quả thông qua quá trình thực nghiệm sư phạm và được công bố trên 03 bài báo khoa học, bao gồm: 01 bài báo đăng trên Tạp chí Giáo dục (tính 1 điểm trong danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước); 01 bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Huế (tính 0,5 điểm trong danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước); và 01 bài báo Quốc tế thuộc danh mục Scopus.

Kiểm tra lại

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÍCH HỢP “STEAM – TRẢI NGHIỆM (mang tính hướng nghiệp)” CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

Thông tin nhóm tác giả Tính mới của giải pháp Tính sáng tạo Hiệu quả …