Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông để rèn luyện năng lực nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm hóa học

Chiến lược phát triển Giáo dục và Đào tạo của Bộ Giáo dục đã xác định ngành Giáo dục phải từng bước phát triển giáo dục dựa trên nền tảng công nghệ thông tin, vì công nghệ thông tin và đa phương tiện sẽ tạo ra thay đổi lớn trong quản lý hệ thống giáo dục, trong chuyển tải nội dung chương trình đến người học, thúc đẩy cuộc cách mạng về phương pháp dạy học. Chuẩn đầu ra trình độ đại học khối ngành sư phạm đào tạo giáo viên trung học phổ thông hướng tới các mục đích cơ bản: giúp giáo viên tự đánh giá phẩm chất, năng lực nghề nghiệp của bản thân, từ đó xây dựng kế hoạch rèn luyện, học tập, phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

 

Việc áp dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học đã đem lại cho giáo viên một phương pháp dạy học hiện đại và phát huy hết năng lực của người giáo viên và học sinh đồng thời tối ưu hóa các tư liệu, từ đó nâng cao hiệu quả dạy học. Để nâng cao chất lượng dạy học môn hóa học ở trường phổ thông trung học, trước hết cần có đội ngũ giáo viên có năng lực nghề nghiệp tốt, trường sư phạm là nơi tiên phong trong các hoạt động đổi mới phương pháp dạy học, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp sư phạm cho sinh viên để đảm bảo các tiêu chuẩn về nghiệp vụ trước khi ra trường. Với ý nghĩa đó, TS. Đặng Thị Thuận An và các cộng sự tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế đã thực hiện đề tài khoa học: “Các biện pháp rèn luyện năng lực nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm hóa học với sự trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thông”.

Đề tài có các nội dung chính như sau: Nghiên cứu lý luận năng lực nghề nghiệp và các vấn đề liên quan, tác dụng nâng cao năng lực nghề nghiệp cho sinh viên; Nghiên cứu thực trạng năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông của sinh viên sư phạm; Đề xuất các biện pháp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông cho sinh viên thông qua học phần “Thực hành phương pháp dạy học hóa học”; Thực nghiệm sư phạm bước đầu nhằm kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp được đề xuất của đề tài.

Kết quả của đề tài đã xây dựng và đưa vào sử dụng trang web “hoahocsupham.com”; các biện pháp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông cho sinh viên ngành hóa trường Đại học Sư phạm Huế; xây dựng sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hóa học: phần mềm McMix. Macromedia Flash, Paint, Microsoft Powerpoint, bài giảng điện tử.

Website “hoahocsupham.com” là nguồn tài liệu tham khảo hỗ trợ cho việc phát triển năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, giúp nâng cao hiệu quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên. Thông qua trang web này, sinh viên vận dụng quy trình và các biện pháp để xây dựng và tổ chức nội dung dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông.

Đề tài này đã được áp dụng tại khoa Hóa, trường Đại học Sư phạm Huế và đã được đánh giá rất cao về tính khoa học, tính sư phạm và tính thực tiễn. Kết quả của đề tài không những hỗ trợ cho sinh viên nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông và năng lực nghề nghiệp mà còn giúp cho giáo viên và học sinh yêu thích môn hóa học. Đề tài có thể áp dụng cho tất cả các trường sư phạm trên toàn quốc. Với những kết quả nêu trên, đề tài đã đạt giải Ba, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, năm 2017.

 

Giải Pháp

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email