UBND tỉnh họp về tình hình thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014, định hướng kế hoạch thực hiện năm 2015

Chiều ngày 12/8, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao chủ trì buổi họp với lãnh đạo các sở, ngành và các địa phương để đánh giá tình hình thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) năm 2014, định hướng kế hoạch thực hiện 2015.

Năm 2014, tỉnh Thừa Thiên Huế có 13/16 chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện trên địa bàn với nguồn vốn hỗ trợ 124.928 triệu đồng từ ngân sách Trung ương. Đến nay, toàn bộ các dự án thành phần thuộc 13 CTMTQG đã được triển khai, nhiều dự án tiến độ đã đạt trên 80%. Tính đến ngày 31/7/2014, nguồn vốn giải ngân được trên 54 tỷ đồng/118 tỷ đồng nguồn vốn được cấp đã chuyển sang kho bạc Nhà nước, đạt 43%.

Tại buổi họp, một số ý kiến của các sở ngành và địa phương cho rằng trong số 13 chương trình thực hiện trên địa bàn tỉnh thì một số dự án trong các CTMTQG đã phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, ổn định an sinh xã hội và đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, do nguồn vốn đầu tư của từng CTMTQG còn thấp, không đáp ứng yêu cầu, do vậy việc thực hiện còn mang tính dàn trải, chồng chéo, một số hạng mục công trình phải kéo dài thực hiện trong nhiều năm, không đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả khi đưa vào sử dụng. Trong quá trình thực hiện, nhiều Bộ, ngành không có văn bản hướng dẫn hoặc có thay đổi trong công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực thuộc các Bộ quản lý nên đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án cũng như việc giải ngân nguồn vốn được cấp.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng nhu cầu vốn để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015 là hơn 1 nghìn tỷ đồng, dự kiến nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương sẽ tăng gấp đôi so với năm 2014 (trên 264 tỷ đồng) để thực hiện 16 chương trình mục tiêu quốc gia (tăng thêm 3 chương trình so với năm 2014).

Kết luận tại buổi họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đề nghị các sở, ngành và các địa phương kịp thời kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện các CTMTQG để có giải pháp chỉ đạo đẩy nhanh trong những tháng còn lại năm 2014, đồng thời hoàn tất các hồ sơ để thanh quyết toán và giải ngân nguồn vốn. Theo Chỉ thị số 22 ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ, chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 chỉ còn 2 chương trình (chương trình giảm nghèo bền vững và chương trình xây dựng nông thôn mới), đồng thời kế hoạch đầu tư công cũng phải lập kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và các địa phương cần phải đánh giá tổng quan các mục tiêu, chỉ tiêu cũng như hiệu quả thực chất của các chương trình mục tiêu quốc gia đã thực hiện để làm căn cứ xây dựng kế hoạch năm 2015 đúng với yêu cầu thực tế của từng ngành, lĩnh vực và của từng địa phương. Nhất là rà soát các nội dung và nhiệm vụ trong các CTMTQG đảm bảo theo quy định hiện hành, đáp ứng nguồn vốn để hoàn thành trong năm 2015, không dàn trải và tránh nợ đọng đối với các dự án đầu tư phát triển và không mở thêm các dự án mới.

ĐINH VĂN CHUNG

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email