Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên

Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (Consultative and Research Center on Natural Resources Management) viết tắt là CORENARM được thành lập theo Quyết định số 128/QĐ-LHH ngày 21/10/2005 của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế. CORENARM là một tổ chức khoa học công nghệ, phi lợi nhuận của Việt Nam.

CORENARM được thành lập bởi các thành viên trẻ, nhiệt tình, có năng lực tổ chức và thực hiện các hoạt động liên quan đến quản lý tài nguyên thiên nhiên lồng ghép với một số hoạt động phát triển cộng đồng. Các thành viên sáng lập của chúng tôi:

– Tuổi đời còn trẻ, nhiệt tình, gắn bó với công việc liên quan mật thiết đến quản lý tài nguyên và phát triển cộng đồng. Các thành viên có nguyện vọng được chuyển giao kinh nghiệm và kiến thức về quản lý tài nguyên và phát triển cộng đồng cho người dân và các cán bộ địa phương nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các hình thức quản lý tài nguyên hiện có (nhà nước, cộng đồng, hộ gia đình, cơ quan chuyên môn).

– Tốt nghiệp các chuyên ngành Nông-Lâm-Ngư và Kinh tế nông nghiệp nên có kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực hoạt động liên quan. Đặc biệt một số thành viên đã tốt nghiệp sau đại học về Quản lý Tài nguyên và Môi trường cũng như Phát triển cộng đồng.

– Đang đảm nhận các vị trí công tác và có những quan hệ xã hội thuận tiện cho hoạt động phát triển cộng đồng như cán bộ chuyên trách nhà nước về tài nguyên và nông nghiệp, cán bộ giảng dạy, dự án phát triển nông thôn và Tài nguyên.

– Xuất thân từ nông thôn và gắn bó với các hoạt động sử dụng tài nguyên thiên nhiên trong một thời gian dài nên hiểu rõ đặc điểm và giá trị tài nguyên đến đời sống người dân nông thôn. Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và phát triển nông thôn từ 5-15 năm.

Tầm nhìn: Đến 2020, phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu và tư vấn hàng đầu khu vực Đông Nam Á về quản lý tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững.

Sứ mệnh: Góp phần quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường song hành với chiến lược cải thiện sinh kế theo hướng bền vững thông qua các nghiên cứu và dịch vụ tư vấn chất lượng cao.

Giá trị: Giá trị của CORENARM là PERFECT

Partnership Hợp tác Trung thực và chuẩn xác với các đổi tác
Equality Bình đẳng Tạo bình đẳng về giới và các bên liên quan
Respect Tôn trọng Tôn trọng đối tác chiến lược và các bên liên quan
Friendliness Thân thiện Sẵn lòng đàm thoại với tất cả đối tác đến với chúng tôi
Empowerment Trao quyền Tạo cơ hội cho đối tác nhằm đưa ra các quyết định tốt hơn
Commitment Cam kết Cam kết đảm bảo hài lòng đối tác và nhà tài trợ
Teamwork Đồng đội Cùng làm việc để đạt được mục đích đề ra

Tiếp cận:

a. Tăng cường kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý tài nguyên cho các cán bộ địa phương thông qua các nghiên cứu phối hợp

b. Lồng ghép các nghiên cứu ứng dụng vào hệ thống quản lý tài nguyên cấp cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả quản lý về mặt chuyên môn và xã hội.

c. Tư vấn hai chiều – địa phương và nhà tài trợ – các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý tài nguyên nhằm tìm kiếm các nguồn đầu tư (dự án và chương trình) hỗ trợ cho địa phương về tổ chức thực hiện và nâng cao năng lực quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên hiện có trên địa bàn.

d. Phối hợp với các cơ quan đào tạo (trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm thực hành) thiết kế các chương trình đào tạo ngắn và trung hạn cho các địa phương trong khu vực về quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email