Triển khai dự án “Xử lý bèo lục bình làm phân bón phục vụ sản xuất rau sạch”

Được sự hỗ trợ của Quỹ Sáng kiến Thanh niên và trẻ em với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015 – 2016, Câu lạc bộ Sáng tạo trẻ thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận và triển khai dự án “Xử lý bèo lục bình làm phân bón phục vụ sản xuất rau sạch” tại xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngoài mục tiêu nâng cao nhận thức và năng lực về bảo vệ môi trường cho người dân, thanh niên và trẻ em thông qua việc sử dụng các loại phân bón an toàn, dự án còn hỗ trợ và nâng cao khả năng tiếp cận các kỹ thuật và quy trình sản xuất phân bón hữu cơ từ bèo lục bình (nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương), cách bảo quản, dự trữ và sử dụng sản phẩm phân bón hữu cơ từ bèo lục bình để trồng rau sạch và các loại cây trồng khác, giúp giảm nhiều chi phí trong sản xuất nông nghiệp, cải thiện kinh tế gia đình của người dân trên địa bàn xã.

Sau buổi lễ Hội viên CLB hướng dẫn các bạn đoàn viên và bà con nhân dân cách xử lý bèo lục bình thành phân bón

Dự án được triển khai từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2016, do CLB Sáng tạo trẻ Thừa Thiên Huế chủ trì phối hợp với Đoàn TNCS HCM xã Điền Hòa triển khai thực hiện.

Minh Phong

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email