Trị bệnh tiểu đường từ bắp tím

Hợp chất tìm thấy trong bắp tím có thể giúp phát triển các phương pháp điều trị bệnh tiểu đường loại 2 và biến chứng bệnh thận trong tương lai, theo sciencedaily. Bệnh thận là một trong những biến chứng nghiêm trọng nhất liên quan đến bệnh tiểu đường.

 

Trong cuộc nghiên cứu, các nhà khoa học thuộc Đại học Hallym (Hàn Quốc) điều tra các hoạt động tế bào và phân tử của anthocyanins có trong bắp tím (còn gọi là PCA), để xác định xem bằng cách nào nó ảnh hưởng đến sự phát triển của biến chứng thận của bệnh tiểu đường.

Các kết quả nghiên cứu cho thấy PCA kìm hãm sự phát triển của bệnh, từ đó có thể giúp tìm ra các phương pháp điều trị nhằm vào bệnh tiểu đường loại 2 và bệnh thận.

Nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí American Journal of Physiology.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email