Tổng kết hoạt động ngành khoa hoc và công nghệ năm 2016 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2017

Chiều ngày 12/01/2017, tại hội trường khách sạn Hương Giang, đã diễn ra Hội nghị Tổng kết hoạt động ngành khoa hoc và công nghệ năm 2016 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2017 tỉnh Thừa Thiên Huế. Chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Dung – Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Tại Hội nghị, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động ngành khoa hoc và công nghệ năm 2016 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2017. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung đã định hướng đối với các nhiệm vụ trong năm 2017, phát huy vai trò chủ động của đội ngũ cán bộ của ngành triển khai thực hiện tinh thần các nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về khoa học và công nghệ; tăng cường hợp tác khoa học và công nghệ một cách toàn diện; chú trọng phân bổ nguồn kinh phí để triển khai ứng dụng kết quả các công trình nghiên cứu, đề tài đã áp dụng vào thực tiễn sản xuất và cuộc sống và làm tốt công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn.

Hội nghị cũng là dịp để nâng cao nhận thức các ban ngành, huy động các nguồn lực thực hiện nhiệm vụ của ngành năm 2017 và xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm Khoa học và cộng nghệ của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Hồ Thành

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email