Tổng kết dự án nâng cao năng lực quản lý rừng giao cho cộng đồng

Hội thảo tổng kết hoạt động của dự án Nâng cao năng lực quản lý rừng giao cho cộng đồng huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 9/8, tại huyện Nam Đông, Trung tâm Tư vấn và Nghiên cứu quản lý tài nguyên trực thuộc Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế đã tiến hành hội thảo tổng kết hoạt động của dự án Nâng cao năng lực quản lý rừng giao cho cộng đồng huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế do Ford Foundation – Việt Nam tài trợ.

Trong 2 năm thực hiện, dự án đã thu được những kết quả ở ba nội dung. Một là, đã điều tra xây dựng được dữ liệu mô tả hiện trạng rừng ở 3 thôn La Hiar (xã Hương Sơn), A Xách (xã Thượng Nhật), và Cha Măng (xã Thượng Lộ), huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hai là, đã trồng thử nghiệm một số loài cây có giá trị kinh tế như mô hình trồng mây và cây bản địa trong rừng tự nhiên, mô hình trồng phân tán cây sưa trên vườn đồi và mô hình trồng cam, chanh, cau trong vườn nhà. Ba là, đã hỗ trợ cho nhóm, thôn lập kế hoạch, tìm hiểu kiến thức sinh thái bản địa của người dân trong công tác bảo tồn, tổ chức tham quan, học tập mô hình lâm sản ngoài gỗ tại Hà Tĩnh.

Các đại biểu tham dự hội thảo còn được nghe báo cáo về: Tổ chức quản lý nguồn giống và gieo ươm vườn cây bản địa tại huyện Nam Đông; Một số kết quả của hoạt động chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn; Kết quả một số hoạt động phục hồi và phát triển cây Huê Mộc (cây sưa, một loại cây quý hiếm, có giá trị kinh tế cao).

NVQ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email