Tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ I, năm 2017

Sáng ngày 12 tháng 5 năm 2017, tại hội trường Đại học Huế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội) đã tổ chức Lễ Tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu. Tham dự có TSKH. Nghiêm Vũ Khải – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đồng chí Nguyễn Dung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại điện lãnh đạo các sở, ban ngành, lãnh đạo các hội thành viên, trung tâm trực thuộc và đông đảo các nhà khoa học, trí thức tiêu biểu, hội viên đã đến dự. Mười lăm (15) gương mặt trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu được tôn vinh lần này là những người có thành tích xuất sắc nhất đóng góp xây dựng và phát triển tổ chức Liên hiệp hội và đóng góp cho hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh.

 

Sáng ngày 12 tháng 5 năm 2017, tại hội trường Đại học Huế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội) tổ chức Lễ Tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu. Tham dự có TSKH. Nghiêm Vũ Khải – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đồng chí Nguyễn Dung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại điện lãnh đạo các sở, ban ngành, lãnh đạo các hội thành viên, trung tâm trực thuộc và đông đảo các nhà khoa học, trí thức tiêu biểu, hội viên đã đến dự.

Mười lăm (15) gương mặt trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu được tôn vinh lần này là những người có thành tích xuất sắc nhất đóng góp xây dựng và phát triển tổ chức Liên hiệp hội và đóng góp cho hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh. Đó là:

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu nhằm ghi nhận sự cống hiến của trí thức khoa học và công nghệ, khích lệ đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tiếp tục tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ xây dựng và phát triển Liên hiệp hội, đóng góp cho sự phát triển Thừa Thiên Huế ngày càng giàu mạnh và văn minh. Hoạt động tôn vinh lần này hướng đến đối tượng là các trí thức hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ có thành tích xuất sắc trong việc đóng góp cho sự phát triển tổ chức, hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh đang sinh hoạt trong hệ thống Liên hiệp hội tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nghiêm Vũ Khải – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đồng chí Nguyễn Dung – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và GS.TS. Trần Hữu Dàng trao Chứng nhận, Biểu trương và quà cho 15 trí thức tiêu biểu.

Trong lần tôn vinh này, Liên hiệp hội đã nhận được 26 hồ sơ từ các hội thành viên, đơn vị trực thuộc đề nghị tôn vinh trí thức tiêu biểu. Hội đồng xét chọn đã cẩn trọng xem xét, đánh giá khách quan các hồ sơ và biểu quyết bằng phiếu kín để lựa chọn ra 15 trí thức tiêu biểu nhất để tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế” giai đoạn từ 2010 đến nay. Mười lăm (15) gương mặt trí thức tiêu biểu được tôn vinh lần này là những người có thành tích xuất sắc nhất đóng góp xây dựng và phát triển tổ chức Liên hiệp hội và đóng góp cho hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh.

Sự kiện tôn vinh trí thức lần này sẽ là nguồn động viên to lớn cho cho đội ngũ trí thức tỉnh nhà tiếp tục tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ xây dựng và phát triển Liên hiệp hội tỉnh vững mạnh, tiếp tục cống hiến cho sự phát triển Thừa Thiên Huế ngày giàu mạnh và văn minh hơn.

Hồ Thành

 

Kiểm tra lại

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA THÁI Y VIỆN TRIỀU NGUYỄN: LỊCH SỬ VÀ TRIỂN …