Tọa đàm – Hội thảo Khoa học nhân Kỷ niệm ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam

Tác giả: Thủy Tiên

Ảnh: Hồ Ngọc Anh Tuấn

Chiều ngày 10/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Tọa đàm – Hội thảo Khoa học nhân Kỷ niệm ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5 với chủ đề “Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 19/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tham dự có ông Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Văn Cao, nguyên CHủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Xây dựng; ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch, Ông Nguyễn Kim Tùng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, ông Nguyễn Dương Anh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, đại diện các sở, ban, ngành liên quan; đại diện lãnh đạo các Hội thành viên, cùng các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc, TS. Hồ Đắc Thái Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp Hội cho biết, trong quá trình xây dựng và phát triển, Liên hiệp Hội đã tập hợp, phát huy trí tuệ, vai trò trách nhiệm đội ngũ trí thức tham gia, góp phần xây dựng những luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; xây dựng và phát triển tổ chức Liên hiệp Hội, các hội thành viên; tổ chức hoạt động thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tuyên truyền, phổ biến kiến thức KHCN, nâng cao dân trí cho quần chúng nhân dân và cộng đồng xã hội. Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội cũng đã góp phần kết nối nhà sáng chế với các doanh nghiệp, các chương trình, chính sách liên quan để thúc đẩy nhân rộng các giải pháp sáng tạo khoa học góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.

Tại buổi Tọa đàm – Hội thảo, các đại biểu đã nghe 05 báo cáo tham luận từ Đại học Huế, Sở Khoa học và Công nghệ, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế, và Hội Quy hoạch và phát triển đô thị tỉnh với  các nội dung: “Phát triển Đại học Huế thành Đại học quốc gia trên cơ sở phát huy tiềm lực khoa học và công nghệ”, “Thị trường khoa học và công nghệ dưới góc nhìn chuyên môn trong việc thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW”, “Phát huy vai trò và đề xuất giải pháp phát triển khoa học công thực hiện Nghị quyết số 54 NQ/TW ngày 19/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên lĩnh vực kinh tế, xã hội và kết nối doanh nghiệp”, “Định hướng, giải pháp trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị nghề đông y trong đời sống hiện đại” và “Hiện trạng và tương lai của phát triển đô thị tại Huế – Không gian xanh được cân nhắc trong quy hoạch đô thị như thế nào?”.

Các nội dung tham luận tập trung nhấn mạnh các trọng tâm về phát huy vai trò của trí thức tỉnh nhà đóng góp vào tiến trình xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tâm thế của trí thức và nhân dân trong tỉnh khi bước sang giai đoạn mới, cũng như trong việc thực hiện Nghị quyết 54 – NQ/TW ngày 19/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045./.

Một số hình ảnh tại buổi Tọa đàm – Hội thảo:

Nguyễn Chí Bảo, Phó Trưởng ban Ban Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Đại học Huế tham gia tham luận.

Ông Nguyễn Kim Tùng, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ

TS.BS. Đoàn Văn Minh, Trưởng khoa Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học YDược, Đại học Huế

Dương Tuấn Anh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

ThS.KTS. Trần Ngọc Tuệ, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị tỉnh

GS.TS. Cao Ngọc Thành, Chủ tịch Hội Phụ sản phát biểu ý kiến.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email