Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam

Tác giả: Trần Như Đăng Tuyên

Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội KH&KT tỉnh TT Huế

Sáng 13/11, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) Việt Nam do đồng chí Phan Xuân Dũng – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội làm trưởng đoàn làm việc với Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về công tác tập hợp, phát triển đội ngũ trí thức của tỉnh.

Tiếp và làm việc với đoàn tại cơ quan Tỉnh uỷ có đồng chí Phan Ngọc Thọ – Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, cùng dự có các đồng chí UVTV Tỉnh uỷ: Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Phan Xuân Toàn – Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyễn Chí Tài – Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh uỷ; các đồng chí lãnh đạo các ban của Tỉnh uỷ: Nguyễn Thành Nhân – Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Đặng Hồng Sơn – Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ; lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Khoa học; lãnh đạo Đại học Huế và tập thể Thường trực Liên hiệp Hội Thừa Thiên Huế.

Tham gia cùng đoàn công tác của Liên hiệp Hội Việt Nam có đồng chí Phạm Ngọc Linh – Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo một số ban chuyên môn và Văn phòng Liên hiệp Hội.

Đặt vấn đề tại buổi làm việc, đồng chí Phan Xuân Dũng nêu nội dung làm việc: Trao đổi về đóng góp của đội ngũ trí thức tỉnh nhà trong tư vấn, phản biện chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; công tác vận động và tập hợp đội ngũ trí thức; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ đối với Liên hiệp Hội Thừa Thiên Huế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ.

Đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu đặt vấn đề

Xác định đội ngũ trí thức là nguồn lực đặc biệt quan trọng, tạo nên sức mạnh trong chiến lược phát triển, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho trí thức tự khẳng định, phát triển và cống hiến; luôn quan tâm, chú trọng công tác thu hút, chế độ đãi ngộ, chính sách sử dụng và quản lý đội ngũ trí thức.

Tổ chức triển khai, thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước bằng những chính sách, giải pháp tích cực, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được một số kết quả quan trọng trong xây dựng đội ngũ trí thức. Trong tổ chức các hội trí thức, đến nay Liên hiệp Hội Thừa Thiên Huế có 51 hội thành viên là các hội khoa học chuyên ngành hoạt động trên các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ. Tổng số hội viên khoảng hơn 30.000 người. Từ năm 2017 đến 2023, đã tổ chưc 07 lần tôn vinh 103 nhà khoa học tiêu biểu gồm 22 giáo sư, 31 phó giáo sư, 20 tiến sĩ, 13 thạc sĩ và 17 cá nhân là những nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, nhà quản lý.

Tại cuộc làm việc, sau khi nghe báo cảo của Tỉnh uỷ, các đồng chí trong đoàn công tác đã tham gia ý kiến, đánh giá cao về sự quan tâm của Tỉnh đối với lực lượng trí thức, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội địa phương, xác định Thừa Thiên Huế là đơn vị đứng thứ ba cả nước về số lượng hội viên củ đội ngũ trí thức, chia sẻ các nội dung mới trong các văn bản liên quan đến tổ chức, hoạt động hội ở Trung ương, các chính sách mới của Đảng, công tác tổ chức, hoạt động các hội khoa học, kỹ thuật.

Đồng chí Phan Ngọc Thọ – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Về phía địa phương, các đồng chí trong Ban Thường vụ và lãnh đạo các sở, ngành biểu dương những cố gắng, nỗ lực của tập thể Thường trực Liên hiệp Hội tỉnh trong thời gian qua, đồng thời có nhiều ý kiến sâu sát về hoạt động, tập hợp đội ngũ trí thức, các chính sách tạo điều kiện cho các hội hoạt động, gợi mở nhiều vấn đề trong tham gia tư vấn, phản biện xã hội, về biên chế, chính sách, quan tâm đội ngũ thường trực chuyên trách và kiêm nhiệm.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Hoạt động của Liên hiệp Hội phải thật sứ hiệu quả, có kết quả cụ thể đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội. Trong thời gian đến, yêu cầu Liên hiệp Hội rà soát Điều lệ, các quy định, quy chế phối hợp liên quan hoạt động của các hội thành viên, Viện, trung tâm trực thuộc, bảo đảm nâng cao năng lực quản lý, điều hành, hiệu quả hoạt động và các đơn vị trực thuộc hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Liên hiệp Hội; vận động, tập hợp trí thức tham gia tư vấn, phản biện cho phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; góp phần từng bước xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Phan Ngọc Thọ – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy thống nhất với các phát biểu, đề xuất của các thành viên đoàn công tác, đồng chí đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động thường xuyên của Liên hiệp Hội xứng tầm với vị thế là Liên hiệp Hội của thành phố trực thuộc Trung ương; tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức, mở rộng tầm hoạt động của Liên hiệp Hội không dừng lại ở trong tỉnh mà vươn xa hơn ở ngoài tỉnh, quốc tế; củng cố nâng cao vai trò của Đảng đoàn, cần phải có tổ chức Đảng mạnh trong Liên hiệp Hội; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế của Liên hiệp Hội, nâng cao năng lực để tham gia tư vấn, phản biện xã hội, các chính sách…

Trong vai trò là cầu nối của các hội thành viên cần mang lại các lợi ích, quyền lợi thật sự cho họ, nâng cao vai trò của các hội thành viên trong việc nghiên cứu các đề tài khoa học xã hội – nhân văn, nhằm phát huy lợi thế đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh. Tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, các địa phương, cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, nhất là các trung tâm của Đại học Huế, Bệnh viện TW Huế, các viện nghiên cứu nhằm nâng cao vị thế, vai trò của khoa học – công nghệ và trí thức trong tiến trình xây dựng, phát triển Thừa Thiên Huế; trong tổ chức Hội thi, Cuộc thi phải làm cho các đề tài đạt giải phải thật sự là dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Đồng chí cũng kiến nghị Liên hiệp Hội Việt Nam quan tâm đưa các hội nghị, hội thảo, chương trình khoa học, các dự án nghiên cứu khoa học là TW Hội làm đầu mối về tỉnh Thừa Thiên Huế.

Toàn cảnh buổi làm việc

Đồng chí Phan Xuân Dũng – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam bày tỏ vui mừng trước những kết quả Thừa Thiên Huế đạt được thời gian qua và những kết quả đó thể hiện sự đóng góp tích cực của đội ngũ trí thức. Đồng chí bày tỏ mong muốn Tỉnh uỷ tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam trong tổ chức, hoạt động cho Liên hiệp Hội địa phương; quan tâm tạo điều kiện để Liên hiệp Hội Thừa Thiên Huế tham gia các nhiệm vụ tư vấn, tham vấn, phản biện đối với các đề án, dự án phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Thống nhất với các kiến nghị, đồng chí khẳng định, với trách nhiệm của mình, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ cao hơn nữa đối với Liên hiệp Hội Thừa Thiên Huế bằng các công việc cụ thể trong thời gian tới./.

Tặng quà lưu niệm của Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế

Tặng quà lưu niệm của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Ảnh: Thanh Hoàng

Kiểm tra lại

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổng kết hoạt động năm 2023

Tác giả: Ngày 24/1, tại thành phố Huế, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, đơn vị …