Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt kết quả cao hơn

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các đồng chí: Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đoàn Thị Thanh Huyền, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng bộ phận giúp việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 03 cùng chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã tập trung đóng góp ý kiến, phân tích, làm rõ hơn những nội dung triển khai kế hoạch về tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 03 năm 2014; tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Trong đó, xác định mục đích, yêu cầu; nội dung, hình thức và thời gian tiến hành; phân tích, làm rõ những kết quả đã đạt được; chỉ ra những khó khăn, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân; những đề xuất, kiến nghị để thực hiện có hiệu quả hơn nữa Chỉ thị 03 trong thời gian tới. Chủ đề thực hiện Chỉ thị 03 trong năm 2015 được hội nghị xác định: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Bình yêu cầu các tổ chức Đảng, đơn vị, ban, ngành, địa phương trong toàn tỉnh cần tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 03 trong năm 2014; tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 thực chất, cụ thể; chỉ ra những việc đã làm được, những việc mới trong quá trình thực hiện. Trong đánh giá, tổng kết thực hiện Chỉ thị 03 phải gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); có chương trình hành động cụ thể để thực hiện Chỉ thị 03 đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới.

Đinh Chung

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email