TÍCH HỢP TÍNH NĂNG NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT CHO BÀI TOÁN QUẢN LÝ HỌC SINH BẰNG HỆ THỐNG QUÉT MÃ QR

Trạng thái đề tài:

Lĩnh vực: Phần mềm tin học

Hoạt động: Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng

Năm: 2023

Ngày nộp đề tài: 1 Tháng Mười Hai, 2023

Thông tin nhóm tác giả

Tên tác giả / nhóm tác giả: Võ Hoàng Bách, Văn Công Hoàng

Giáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Dũng

Đơn vị học tập (làm việc): Trường THPT chuyên Quốc Học Huế

Địa chỉ đơn vị: 12 Lê Lợi, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Tính mới của giải pháp

Hiện nay mỗi cá nhân đều có mã QR của các cơ quan có thẩm quyền cấp phát để sử dụng thống nhất, mã QR được đính kèm với các thông tin cá nhân của họ. Trong các trường học, việc ứng dụng phần mềm kiểm soát học sinh bằng mã QR dần được ứng dụng rộng rãi. Tuy vậy, việc kiểm soát học sinh bằng mã QR như hiện nay còn hạn chế, chưa chặt chẻ vì chủ yếu phụ thuộc vào tính tự giác, ý thức của học sinh. Chẳng hạn, các bạn học sinh có thể nhờ quét hay sử dụng hình ảnh QR Code của bạn để quét trong khi đến trường,... gây ra sự không chính xác thông tin trong quá trình quản lý và điều hành. Chính vì vậy, ý tưởng phát triển thêm một con mắt AI để có thể nhận diện khuôn mặt, tích hợp vào hệ thống quản lý QR code hiện nay để tăng tính chính xác của hệ thống, từ đó có thể bảo đảm chính xác được người quét mã có phải là chính học sinh đó hay không. Hệ thống cũng tự động nhận biết các đối tượng hiện không phải là học sinh của nhà trường và cập nhật vào cơ sở dữ liệu khách. Đây là tính mới và sáng tạo của đề tài chúng em.

Tính sáng tạo

Hiện nay mỗi cá nhân đều có mã QR của các cơ quan có thẩm quyền cấp phát để sử dụng thống nhất, mã QR được đính kèm với các thông tin cá nhân của họ. Trong các trường học, việc ứng dụng phần mềm kiểm soát học sinh bằng mã QR dần được ứng dụng rộng rãi. Tuy vậy, việc kiểm soát học sinh bằng mã QR như hiện nay còn hạn chế, chưa chặt chẻ vì chủ yếu phụ thuộc vào tính tự giác, ý thức của học sinh. Chẳng hạn, các bạn học sinh có thể nhờ quét hay sử dụng hình ảnh QR Code của bạn để quét trong khi đến trường,... gây ra sự không chính xác thông tin trong quá trình quản lý và điều hành. Chính vì vậy, ý tưởng phát triển thêm một con mắt AI để có thể nhận diện khuôn mặt, tích hợp vào hệ thống quản lý QR code hiện nay để tăng tính chính xác của hệ thống, từ đó có thể bảo đảm chính xác được người quét mã có phải là chính học sinh đó hay không. Hệ thống cũng tự động nhận biết các đối tượng hiện không phải là học sinh của nhà trường và cập nhật vào cơ sở dữ liệu khách. Đây là tính mới và sáng tạo của đề tài chúng em.

Hiệu quả kinh tế xã hội

Không có

Kiểm tra lại

Xây dựng hệ thống học tập trực tuyến kết nối nhà trường, phụ huynh, học sinh

Thông tin nhóm tác giả Tính mới của giải pháp Tính sáng tạo Hiệu quả …