Thừa Thiên Huế: 17 trí thức được công nhận “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” năm 2018

Ngày 9 tháng 5 năm 2018, Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 72/QĐ-LHH về việc công nhận Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 cho 17 trí thức xuất sắc.

Hoạt động tôn vinh trí thức tiêu biểu lần này hướng đến đối tượng là các trí thức, nhà khoa học, cán bộ hoạt động trong lĩnh vưc khoa học và công nghệ có thành tích xuất sắc trong việc đóng góp cho sự phát triển tổ chức hệ thống Liên hiệp hội tỉnh Thừa Thiên Huế và hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh.

Sau thời gian tuyên truyền rộng rãi thông tin về việc tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu của Liên hiệp hội, Hội đồng xét chọn đã tiếp nhận, xem xét, đánh giá và quyết định chọn 17 hồ sơ của 17 trí thức có thành tích xuất sắc để đề nghị Ban thường vụ Liên hiệp hội công nhận Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018.

Tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu là hoạt động nhằm ghi nhận sự cống hiến của trí thức khoa học và công nghệ đã có nhiều đóng góp trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế; động viên, khích lệ đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tiếp tục tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ xây dựng và phát triển Liên hiệp hội, đóng góp cho sự phát triển Thừa Thiên Huế giàu mạnh, văn minh.

Đây là năm thứ 2 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức xét chọn và tôn vinh trí thức tiêu biểu. Lễ tôn vinh sẽ được long trọng tổ chức vào ngày 16/5/2018 dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5 tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

Hồ Thành

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email