Thủ tướng Chính phủ làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Chiều ngày 29/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các Ban Đảng cùng một số Bộ, ngành Trung ương đã có buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam).

Tại buổi làm việc GS.VS. Đặng Vũ Minh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đã báo cáo tóm tắt với Thủ tướng những kết quả hoạt động nổi bật của Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời gian qua: Với vai trò tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Liên hiệp Hội Việt Nam đã có 139 hội thành viên trong đó có 62 Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 77 hội ngành toàn quốc và trên 600 đơn vị khoa học và công nghệ. Trong số 2,3 triệu hội viên của Liên hiệp Hội thì có tới 1 triệu là trí thức khoa học và công nghệ, chiếm 1/3 trí thức hiện có của cả nước. Trong những năm qua, Liên hiệp Hội Việt Nam đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, đặc biệt là công tác tham mưu, đề xuất, tư vấn, phản biện và giám định xã hội, phổ biến kiến thức, thông tin khoa học và công nghệ cũng như đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động khoa học và công nghệ góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam, đặc biệt là sự đóng góp thiết thực, quan trọng của đội ngũ trí thức vào thành tựu chung của đất nước trên các lĩnh vực cả trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, từ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, y tế đến quốc phòng, an ninh.

Thủ tướng đề nghị Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt vai trò đoàn kết, tập hợp phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tăng cường gắn kết chặt chẽ hơn với các Bộ, ngành và địa phương; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ mang tính ứng dụng cao trong thực tiễn; tăng cường thông tin, truyền thông phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ gắn với đổi mới cơ chế tài chính, khuyến khích lao động, sáng tạo của các nhà khoa học, kịp thời tôn vinh, biểu dương các tập thể và cá nhân nhà khoa học sáng tạo với nhiều cống hiến lớn, thiết thực; mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực của đội ngũ trí thức là kiều bào ở nước ngoài; tiếp tục làm tốt hơn nhiệm vụ tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong việc hoạch định và xây dựng cơ chế chính sách trên mọi lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội, tích cực tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội một cách có cơ sở, căn cứ khoa học, đặc biệt trong các chương trình, dự án lớn của nhà nước, các vấn đề được dư luận quan tâm; đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực phát triển khoa học và công nghệ…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, vai trò, vị trí của mình, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển chung của đất nước trên mọi lĩnh vực.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của Liên hiệp Hội Việt Nam, Thủ tướng trực tiếp giao nhiệm vụ cho Văn phòng Chính phủ là đầu mối phối hợp với các Bộ, ngành liên quan soạn thảo quyết định của Thủ tướng về cơ chế chính sách tài chính cho Liên hiệp Hội Việt Nam và các Hội thành viên; tạo điều kiện thuận lợi và bố trí kinh phí xây dựng trụ sở mới của Liên hiệp Hội Việt Nam; xây dựng và triển khai chương trình truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ của Liên hiệp Hội Việt Nam.

ĐINH VĂN CHUNG

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email