Thông báo hoãn thời gian tổ chức Lễ Tổng kết và Trao giải Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng

Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIII, năm 2020 quyết định hoãn thời gian tổ chức Lễ Tổng kết và Trao giải Cuộc thi theo Giấy mời số 126/LHH-VP và Thông báo số 127/TB-BTCCT ngày 14/9/2020 của Ban Tổ chức Cuộc thi.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email