Thiết kề và viết đề xuất dự án dựa trên kết quả

Khóa tập huấn “Thiết kề và viết đề xuất dự án dựa trên kết quả (quy mô nhỏ)” được Trung tâm phát triển cộng đồng và công tác xã hội (CODES) tổ chức vào các ngày 10, 17, 24, 31 tháng 4 năm 2013, tại văn phòng Codes, 01 Hà Huy Tập, Huế, cho 28 học viên đến từ tổ chức Codes và các tổ chức xã hội (CSO) đang là đối tác của Codes.

Nội dung khóa tập huấn gồm 02 phần: Phần 1- Giới thiệu khái niệm cơ bản về lập và quản lý dự án, phần 2- Kỹ năng thiết kế và viết đề xuất dự án dựa trên kết quả, với sự chia sẻ của tập huấn viên Tôn Thất Tuấn đến từ tổ chức Plan bằng phương pháp tập huấn có sự tham gia.

Khóa tập huấn đã góp phần nâng cao năng lực các tổ chức phi chính phủ và tổ chức xã hội tại Huế trong tiếp cận các nguồn tài trợ phát triển cộng đồng.

Ảnh, tin Hồ Thành.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email