Thiết bị tự động: phát hiện rò rỉ nước, giảm độ ẩm trong tường và hút mùi trong hộ gia đình

Trạng thái đề tài:

Lĩnh vực: Sản phẩm thân thiện với môi trường

Hoạt động: Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng

Năm: 2022

Ngày nộp đề tài: 6 Tháng Mười Hai, 2022

Thông tin nhóm tác giả

Tên tác giả / nhóm tác giả: Lê Quỳnh Anh, Nguyễn Kim Tấn Phát

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Công Thân

Đơn vị học tập (làm việc): Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai

Địa chỉ đơn vị: 97 Lê Ngô Cát

Tính mới của giải pháp

Không hoàn toàn trùng lặp về nội dung so với các đề tài khác đã thực hiện.

Tính sáng tạo

- Dễ thực hiện, có khả năng áp dụng rộng rãi

Hiệu quả kinh tế xã hội

Có hiệu quả kinh tế xã hội

Kiểm tra lại

Thùng rác thông minh trong trường học

Thông tin nhóm tác giả Tính mới của giải pháp Tính sáng tạo Hiệu quả …