Thêm một bộ tài liệu khuyến nông được nghiệm thu và sử dụng

Ngày 09/01/2013, tại trường đại học Nông lâm Huế, trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu bộ tài liệu tập huấn khuyến nông “Kỹ năng phát triển cộng đồng trong hoạt động khuyến nông”. Hội đồng nghiệm thu có 7 thành viên đến từ trung tâm Khuyến nông Quốc gia, đại học Nông lâm – Huế, trung tâm Khuyến Nông Lâm Ngư Thừa Thiên Huế và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sản phẩm nghiệm thu gồm bộ giáo trình có 13 nội dung (bài) thuộc 4 chuyên đề, dài 172 trang và bộ tranh lật hướng dẫn tập huấn có 45 tranh. Bộ tài liệu được nhóm biên soạn là giảng viên có kinh nghiệm từ khoa Khuyến nông và Phát triển Nông thôn thuộc đại học Nông lâm – Huế thực hiện. Tài liệu đã được biên soạn theo quy trình khoa học từ xây dựng đề cương, biên soạn giáo trình đến lấy ý kiến đóng góp của chuyên gia và hoàn thiện sản phẩm.

Bộ tài liệu đã được hội đồng đánh giá cao, là cẩm nang có tính ứng dụng rộng rãi, đáp ứng được nhu cầu sử dụng trong công tác khuyến nông hiên nay. Mặc khác, bộ tài liệu còn rất hữu ích trong công tác giảng dạy, nghiên cứu của đông đảo giáo viên, sinh viên và các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực Khuyến nông và Phát triển nông thôn.

Với kết quả như vậy, bộ tài liệu đã được Hội đồng nhất trí nghiệm thu và đưa vào sử dụng./.

Ảnh, tin

ĐINH VĂN CHUNG

Kiểm tra lại

Khai mạc Hội thảo “Di sản và phát triển bền vững”

Sáng 21/5/2015, tại khách sạn Sài Gòn Morin, thành phố Huế, UBND thành phố Huế …