Thể lệ Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 3 năm 2010

THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ (Kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 12 tháng 3 năm 2010 của Ban Chỉ đạo Cuộc thi)

Điều 1. TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế được tổ chức định kỳ hàng năm nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai. Điều 2. CÆ QUAN TỔ CHỨC VÀ PHỐI HỢP * Các cơ quan tổ chức: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật là cơ quan thường trực. * Các cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế. Điều 3. BAN CHỈ ĐẠO, BAN TỔ CHỨC 1. Ban Chỉ đạo: Ban Chỉ đạo Cuộc thi do UBND tỉnh quyết định thành lập. Ban Chỉ đạo gồm: Trưởng ban do Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh đảm nhiệm; Phó ban do Phó Chủ tịch chuyên trách của Liên hiệp hội đảm nhiệm. Các ủy viên gồm đại diện lãnh đạo: Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, mời đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 2. Ban Tổ chức: Ban Tổ chức do Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi ra quyết định thành lập. Ban Tổ chức gồm các thành viên là đại diện các cơ quan: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Sở Tài chính, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Huế, Đài phát thanh và truyền hình Thừa Thiên Huế và một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể khác. Điều 4. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI Tất cả các em thanh, thiếu niên, nhi đồng trong cả nước từ 6 đến 19 tuổi đều có quyền dự thi (trong độ tuổi có ngày sinh từ 15/7/1991 đến 15/7/2004). Khuyến khích các em ít tuổi, các em người dân tộc, sống ở miền núi, biên giới, hải đảo tham gia. Điều 5. LĨNH VỰC DỰ THI Các mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi thuộc các lĩnh vực sau đây: 5.1 Đồ dùng dành cho học tập. 5.2 Phần mềm tin học. 5.3 Đồ chơi trẻ em và đồ dùng phục vụ giải trí. 5.4 Các dụng cụ sinh hoạt gia đình. 5.5 Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Điều 6. YÊU CẦU VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI ĐỀ TÀI DỰ THI 6.1 Các mô hình, sản phẩm dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng áp dụng. 6.2 Đề tài dự thi yêu cầu phải có mô hình. Mô hình, sản phẩm dự thi phải được thực hiện theo đúng ý tưởng của người dự thi. 6.3 Mô hình, sản phẩm dự thi được làm từ vật liệu, nguyên liệu sẵn có trong nước, khuyến khích sử dụng các “phế liệu” trong sinh hoạt gia đình, học tập, trường lớp, sản xuất để làm ra vật dụng, các mô hình hữu ích, dụng cụ đa năng, các thiết bị máy móc, rô bốt, thiết bị tự động hóa, mô hình thông minh, sản phẩm tin học, phần mềm điều khiển trong các lĩnh vực nêu tại Điều 5 của Thể lệ này. 6.4 Mô hình, sản phẩm bắt buộc phải có một bản thuyết minh kèm theo, Bản thuyết minh phải nêu rõ ý tưởng sáng tạo, cách sử dụng, vận hành, tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng. Điều 7. YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI DỰ THI 7.1. Người dự thi phải nằm trong độ tuổi quy định tại Điều 4 của Thể lệ này. 7.2. Người dự thi có thể thi theo cá nhân hoặc theo nhóm, tập thể. 7.3. Người dự thi được quyền nhờ sự giúp đỡ của người khác làm sản phẩm theo đúng ý tưởng sáng tạo của mình. Điều 8. HỒ SÆ THAM DỰ CUỘC THI Hồ sơ gồm có: 8.1 Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (theo mẫu). 8.2 Mô hình, sản phẩm dự thi. 8.3 Bản thuyết minh. 8.4 Ảnh tác giả: mỗi tác giả gửi 2 ảnh 4.0 cm x 6.0 cm, ghi rõ họ, tên ở mặt sau. 8.5 Bản sao giấy khai sinh của người dự thi. Điều 9. GIẢI THƯỞNG – Giải Đặc biệt: 5 triệu đồng – Giải Nhất: 4 triệu đồng – Giải Nhì: 3 triệu đồng – Giải Ba: 2 triệu đồng – Giải Khuyến khích: 1 triệu đồng. Ngoài tiền thưởng, các tác giả đoạt giải cao còn được đề nghị UBND tỉnh xem xét tặng Bằng khen, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh xét tặng danh hiệu Tuổi trẻ sáng tạo và được chọn tham gia Cuộc thi sáng tạo toàn quốc. Ban Chỉ đạo sẽ xem xét việc trao phần thưởng cho các tác giả nhỏ tuổi nhất lần đầu tiên tham dự Cuộc thi, tác giả có mô hình đẹp nhất, tác giả có hoàn cảnh đặc biệt nhất,… Ban Chỉ đạo Cuộc thi sẽ tặng giấy khen và phần thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, phổ biến và tổ chức triển khai Cuộc thi. Điều 10. THỜI GIAN TỔ CHỨC – Thời gian tổ chức phát động Cuộc thi ở các cơ quan, đơn vị vào cuối quý I. – Thời gian vận động học sinh tham gia dự thi vào tháng 3 và tháng 4. – Xét chọn và tổng hợp kết quả ở cơ quan, đơn vị trước ngày 15 tháng 5. – Thời hạn nộp hồ sơ về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật đến hết ngày 20 tháng 5. – Thời gian tổ chức chấm thi cấp tỉnh từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 5. – Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ dự Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 6 trước ngày 31 tháng 6 và gửi hồ sơ dự thi trước ngày 10 tháng 7. Điều 11. ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SÆ DỰ THI Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế Số 06 Phan Bội Châu, Huế. Điện thoại: 3845091. Fax: 054.3834369; Email: lhhhue@husta.org Website: www.husta.org Điều 12. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 12.1. Các cơ quan tổ chức và phối hợp tổ chức Cuộc thi có trách nhiệm lập phương án cụ thể, có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai Cuộc thi. 12.2. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: – Tuyên truyền vận động học sinh các trường học và thanh thiếu nhi trong tỉnh tham gia. – Tiếp nhận các mô hình, sản phẩm và lựa chọn gửi cho Ban tổ chức Cuộc thi. 12.3. Sau khi nhận được các mô hình và sản phẩm, Ban Tổ chức Cuộc thi có trách nhiệm: – Trình Ban Chỉ đạo ra quyết định thành lập Hội đồng thi, tổ chức chấm thi. – Trình kết quả chấm thi cho Ban Chỉ đạo xem xét quyết định việc trao giải. – Tổ chức trưng bày triển lãm. – Tổ chức Lễ trao giải thưởng. Điều 13. BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP Khi các mô hình, sản phẩm dự thi có khả năng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp…) Ban Tổ chức có trách nhiệm hướng dẫn cho tác giả đăng ký Sở hữu trí tuệ theo quy định hiện hành. Điều 14. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Bản Thể lệ này đã được Ban Chỉ đạo Cuộc thi xem xét thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký quyết định ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào chưa hợp lý, Ban Tổ chức tổng hợp trình Ban Chỉ đạo xem xét, sửa đổi cho phù hợp với thực tế. BAN CHỈ ĐẠO CUỘC THI
HUSTA.ORG
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email