Thành lập Trung tâm Tư vấn kỹ thuật và Phát triển Thủy sản

Ngày 23/4, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội) đã công bố quyết định thành lập Trung tâm Tư vấn kỹ thuật và Phát triển Thủy sản và trao quyết định bổ nhiệm giám đốc Trung tâm cho bà Võ Thị Tuyết Hồng.

Trung tâm Tư vấn kỹ thuật và Phát triển Thủy sản có nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện, phối hợp, hỗ trợ tập huấn, tư vấn, truyền thông, nghiên cứu, giám sát, đánh giá các lĩnh vực: Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, phòng ngừa, xử lý dịch bệnh thủy sản, xây dựng các mô hình về nuôi thủy sản sạch, đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm; Khai thác thủy sản, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong khai thác thủy sản, xây dựng các mô hình tổ chức khai thác trên biển theo tổ, đội, nhóm nghề; Thiết lập các khu bảo vệ, bảo tồn và tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản, đa dạng sinh học thủy sinh vật; Qui hoạch nuôi trồng, khai thác thủy sản, các khu bảo tồn đất ngập nước; Xây dựng thực hiện các mô hình đồng quản lý tài nguyên thủy sinh vật, quản lý nghề cá, quản lý môi trường thủy sinh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai trong lĩnh vực thủy sản, cộng đồng ngư dân, xây dựng, phát triển sinh kế cho ngư dân.

Tại buổi công bố, GS.TS. Trần Hữu Dàng – Chủ tịch Liên hiệp hội đã trao quyết định thành lập và phát biểu chúc mừng, giao nhiệm vụ cho Trung tâm và bà Võ Thị Tuyết Hồng, với mong muốn Trung tâm sẽ phát triển ngày càng lớn mạnh, mở rộng quy mô trở thành một trong những Trung tâm hoạt động thật sự có hiệu qủa, đóng góp cho sự phát triển của Liên hiệp hội và tỉnh Thừa Thiên Huế trong tương lai.

Doãn Quan

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email