Tập huấn xây dựng năng lực quản lý di sản thông qua ứng dụng GIS

Sáng 10/6/2013, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Công ty Tư vấn giải pháp đô thị- Urban Solutions ( Tổ chức tư vấn kỹ thuật của Hà Lan) phối hợp tổ chức khai giảng khóa tập huấn “Xây dựng năng lực quản lý di sản đô thị Huế thông qua ứng dụng GIS”.

Đây là chương trình đào tạo xây dựng năng lực quản lý di sản cho cán bộ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế do tổ chức NUFFIC- Hà Lan tài trợ cùng với nguồn vốn đối ứng của tỉnh Thừa Thiên Huế. Chương trình tập huấn gồm hai đợt, mỗi đợt 03 ngày, vào tháng 6 và tháng 8, năm 2013. Các hoạt động hướng dẫn khảo sát thực địa kèm theo mỗi đợt tập huấn.

Nguyễn Doãn Quan

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email