Tập huấn về Huy động sự tham gia của công chúng vào vận động chính sách

Viện Môi trường và Phát triển Bền vững (VESDI), thuộc Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (CORENARM), thuộc Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế đã phối hợp tổ chức khóa tập huấn Huy động sự tham gia của công chúng vào vận động chính sách, tại thành phố Huế, trong thời gian 3 ngày từ 7 đến 9/1/2010.

Mục đích khóa tập huấn nhằm Tăng cường kỹ năng quản trị nội bộ các tổ chức phi chính phủ và xây dựng mạng lưới liên kết các tổ chức này; Xây dựng năng lực cho các tổ chức phi chính phủ về kỹ năng huy động cộng đồng tham gia hiệu quả trong quá trình xây dựng chính sách và ra quyết định; Tăng cường sự liên kết giữa các tổ chức phi chính phủ với Quốc hội.

Nội dung chương trình tập huấn tập trung vào các vấn đề như Môi trường pháp lý cho các tổ chức xã hội dân sự vận động chính sách; Vai trò của xã hội dân sự trong chu trình chính sách; Sự tham gia của xã hội dân sự trong chu trình chính sách; Phân tích môi trường và lựa chọn vấn đề vận động; Hoạch định mục tiêu; Phát hiện và phân tích các bên liên quan; Xác định vai trò và xác định quan hệ đối tác; Các thông điệp và phương thức truyền thông; Huy động sự tham gia của cộng đồng trong giải quyết một số vấn đề về môi trường;…

Khóa tập huấn được thực hiện trong khuôn khổ dự án Nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội dân sự tham gia vào quá trình xây dựng chính sách ở Việt Nam do Quỹ Châu Á (The Asia Foundation – TAF) tài trợ.

Nguyễn Văn Quế

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email