Tăng cường vai trò phối hợp giữa Liên hiệp Hội Việt Nam với các tỉnh ủy, thành ủy của các địa phương để thực hiện hiệu quả Quyết định 48-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương

Tác giả: Đặng Thanh Phú

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo “Thực trạng và giải pháp nâng cao công tác phối hợp giữa Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam với Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng liên quan”

Ngày 07/11/2023, tại thành phố Đà Nẵng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo có chủ đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao công tác phối hợp giữa Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam với Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng liên quan”. Nội dung hội thảo là bàn về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam với Thường trực các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng ở Trung ương. Tham dự hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo của Liên hiệp Hội các địa phương.

Đ/c Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội thảo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Phạm Ngọc Linh – Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam nhấn mạnh, mục đích của Hội thảo lần này là nhằm đánh giá các kết quả đạt được, chưa được từ việc triển khai thực hiện Quyết định số 48-QĐ/TW ngày 07/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, các đảng đoàn, ban cán sự đảng có liên quan. Đồng chí Phó Bí thư đảng đoàn lưu ý các đại biểu tại hội thảo tập trung làm rõ các nội dung như lý luận và tổng quan các văn bản, cơ chế chính sách có liên quan trong quá trình thực hiện Quyết định số 48-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, kết quả đạt được từ quy chế phối hợp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) với các địa phương và đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả hơn nữa trong thời gian đến.

Tại hội thảo, có 04 tham luận đến từ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật của Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cần Thơ bàn về chủ đề trên. Bên cạnh các tham luận, hội thảo đã có nhiều ý kiến tham gia góp ý, tập trung vào các vấn đề như: nêu ra những băn khoăn của Liên hiệp Hội các địa phương đối với một số văn bản mới của Trung ương gần đây, trong đó một số văn bản chưa thật sự kế thừa các văn bản ban hành trước đó; việc thực hiện sơ kết, tống kết việc triển khai Quyết định số 48-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương chưa được thực hiện kịp thời; các vấn đề về tổ chức bộ máy, nhân sự, ngân sách hoạt động của Liên hiệp Hội địa phương chưa rõ ràng dẫn đến việc triển khai thực hiện còn lúng túng, khó khăn.

Đại biểu phát biểu tại Hội thảo

Đại biểu tại Hội thảo đồng thời đưa ra các giải pháp trong thời gian đến, như: Tăng cường công tác phối hợp giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) với Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, Đảng đoàn Liên hiệp hội các tỉnh, kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho Liên hiệp Hội địa phương; đề nghị VUSTA kiến nghị với Đảng, Nhà nước nâng cao nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ trung ương đến địa phương, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức về vị trí, vai trò của hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam như một tổ chức chính trị – xã hội trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ Việt Nam; xem xét đề nghị cử đại diện Liên hiệp Hội các tỉnh/thành phố tham gia vào thành viên của HĐND, UBND tỉnh/thành phố để nâng cao vai trò và tiếng nói của Liên hiệp Hội địa phương vào các cơ quan lãnh đạo của địa phương; đề nghị VUSTA tích cực hơn nữa để làm việc với Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ quy định thống nhất về tổ chức bộ máy của Liên hiệp Hội địa phương trong phạm vi cả nước, nhất là biên chế và cơ chế tài chính, đẩy mạnh công tác phối hợp tháo gỡ khó khăn cho Liên hiệp Hội địa phương; sửa đổi, bổ sung và ban hành văn bản mới thay thế Quyết định số 48-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương trong thời gian đến.

Đại biểu tham dự tại Hội thảo

Nhìn chung, Hội thảo là dịp để Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có cơ hội trao đổi, thảo luận thẳng thắn với các Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh/thành phố để đánh giá về thực trạng và tìm kiếm giải pháp về nâng cao công tác phối hợp giữa Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam với tỉnh ủy, thành ủy, Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng liên quan, làm cơ sở để tổng hợp để Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, thành ủy của các địa phương. Và từng bước giúp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong thời gian đến. Qua hội thảo lần này, Liên hiệp Hội Việt Nam sớm đề xuất tham mưu Ban Chấp hành Trung ương sớm ban hành văn bản mới để thay thế Quyết định số 48-QĐ/TW ngày 07/11/2011./.

Kiểm tra lại

Công nhận 64 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023

  Tác giả: Ngày 20/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2725/QĐ-UBND …