Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Chiều 30/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Thiện, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Công Tuyên, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định, qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng, các ngành, các cơ quan , đơn vị và nhân dân trong tỉnh đã có nhiều cố gắng, sáng tạo trong việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Thực tiễn qua triển khai, việc làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng cụ thể hơn, bước đầu xuất hiện những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, xứng đáng được ghi nhận, tôn vinh và nhân rộng. Những kết quả quan trọng đó đã tích cực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng – an ninh và tăng cường khối đại đoàn kết, thống nhất trong toàn xã hội.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị – xã hội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao hơn nữa nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Nhất là hiến kế để nhân rộng các gương điển hình tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Kết luận 48 của Bộ Chính trị về “Xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020”.

Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03, đồng chí Phan Công Tuyên, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nêu rõ: Việc triển khai Chỉ thị 03 trong toàn tỉnh thời gian qua đã góp phần tạo được sự nhất trí cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội đã đề ra. Ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức theo tấm gương đạo đức của Bác trong cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có nhiều tiến bộ. Tinh thần thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên được nâng cao. Ý thức thực hành tiết kiệm, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí được nâng lên một bước. Nhiều cán bộ, đảng viên phát huy tốt hơn tính tiên phong, gương mẫu. Phần lớn cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống, lề lối làm việc, phong cách ứng xử, giao tiếp với đồng nghiệp, với nhân dân. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm đúng mức và có nhiều kết quả nổi bật. Tỉ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sach vững mạnh bình quân hằng năm đạt trên 75%. Số lượng đảng viên mới được kết nạp hàng năm tăng nhanh và ngày càng được trẻ hóa, trong đó có nhiều đồng chí là học sinh, sinh viên, nữ giới, người dân tộc thiểu số, người theo các tôn giáo. Các phong trào thi đua yêu nước được cán bộ, đảng viên và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, diễn ra sôi nổi, rộng khắp trong toàn tỉnh, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương. Qua đó, đã xuất hiện ngày càng nhiều các tập thể và cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Nổi bật là có 02 tập thể, 03 cá nhân được tôn vinh, nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Ban Tuyên giáo Trung ương.Tại hội nghị, với tấm lòng và tình cảm kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thừa Thiên Huế, đồng chí Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy xin hứa với Bác: Trung thành và kiên định với đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; gìn giữ phẩm chất và đạo đức cách mạng, đoàn kết nội bộ, đoàn kết nhân dân, sâu sát cơ sở, đi đến những nơi khó khăn nhất, lắng nghe ý kiến của nhân dân, phát huy sức mạnh, sáng kiến của tổ chức Đảng và nhân dân để giải quyết những vấn đề do cuộc sống đặt ra; có lối sống lành mạnh, giản dị và tiết kiệm, không tham nhũng, không bao che cho những biểu hiện tiêu cực quan liêu, tham nhũng và lãng phí; trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực trí tuệ và năng lực tổ chức thực tiễn, đủ sức đảm đương nhiệm vụ ngang tầm giai đoạn mới. Gắn thực hiện Chỉ thị 03 với các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng Ðảng và các phong trào thi đua yêu nước để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2014. Đưa việc “học tập và làm theo” trở thành công việc tự giác, thường xuyên, có nền nếp; mỗi người, trên mỗi cương vị công tác, đều phải học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác, thể hiện trong từng việc làm, từng hành động cụ thể hằng ngày, trong giao tiếp ứng xử, lời nói, tác phong, xử lý các mối quan hệ trong công tác và trong cuộc sống hài hoà, hiệu quả.

ĐINH VĂN CHUNG

Kiểm tra lại

Triển lãm ra mắt dự án “Tranh khắc gỗ đất nước Việt Nam trên Cửu đỉnh Triều Nguyễn”

Tác giả: Sáng ngày 19/3, tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế, đã khai mạc triển …