SẢN XUẤT MỘT SỐ SẢN PHẨM TRÊN CƠ SỞ VẬT LIỆU NANO BẠC

Trạng thái đề tài:

Lĩnh vực: Vật liệu, hóa chất, năng lượng

Hoạt động: Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật

Năm: 2022

Ngày nộp đề tài: 6 Tháng Mười Hai, 2022

Thông tin nhóm tác giả

Tên tác giả / nhóm tác giả: LÊ QUANG TIẾN DŨNG

Đơn vị công tác của chủ nhiệm: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Địa chỉ cơ quan của chủ nhiệm: 77 Nguyễn Huệ, thành phố Huế

Tính mới của giải pháp

Đã nghiên cứu tổng hợp được dung dịch nano bạc bằng phương pháp điện hóa, dung dịch nano bạc trong suốt có tính kháng khuẩn tốt với hàm lượng nano bạc chỉ vài phần triệu cho đến vài chục phần triệu với giá thành sản phẩm rất thấp so với sản phẩm trong và ngoài nước.

Tính sáng tạo

Đề tài nghiên cứu đã được chuyển giao để sản xuất và thương mại hóa một số sản phẩm trên cơ sở vật liệu nano bạc. Các sản phẩm có hoạt tính tốt như giúp kháng khuẩn, làm lành vết thương, vết bỏng, côn trùng đốt… Các sản phẩm đã được lưu hành trên toàn quốc và được khách hàng sử dụng và đánh giá cao.

Hiệu quả kinh tế xã hội

Việc nghiên cứu và ứng dụng vật liệu nano bạc để tạo ra các sản phẩm có ý nghĩa cao trong việc chủ động sản xuất sản phẩm mang thương thiệu Việt Nam, sản phẩm của đề tài với chất lượng tốt có thể cạnh tranh về chất lượng cũng như giá cả so với các sản phẩm nhập ngoại cùng chủng loại.