Sắc màu tuổi thơ

Trạng thái đề tài:

Lĩnh vực: Sản phẩm thân thiện với môi trường

Hoạt động: Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng

Năm: 2023

Ngày nộp đề tài: 5 Tháng Mười Hai, 2023

Thông tin nhóm tác giả

Tên tác giả / nhóm tác giả: Lê Thị Tuyết Nhi

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Tiểu hàn

Đơn vị học tập (làm việc): Trường TH Phú Diên 2

Địa chỉ đơn vị: Kế Sung, Phú Diên, Phú Vang

Tính mới của giải pháp

- Thân thiện với môi trường, gần gũi và phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. - Không hoàn toàn trùng lặp về nội dung so với các đề tài khác đã thực hiện.

Tính sáng tạo

- Vật liệu dễ tìm. - Giá thành, chi phí sản xuất thấp. - Thỏa sưc sáng tạo cho người tạo ra sản phẩm. - sản phẩm đã được đưa vào trang trí trong gia đình, lớp học..

Hiệu quả kinh tế xã hội

Tái chế nhựa là việc 1 không khó, mang lại nhiều lợi ích sử dụng cho vòng đời tiếp theo. Chính vì vậy chúng em sẽ không ngừng sáng tạo, cải tiến các quy trình xử lý để có thể tái sử dụng rác thải nhựa nhựa theo nhiều cách khác nhau.

Kiểm tra lại

Thùng rác thân thiện

Thông tin nhóm tác giả Tính mới của giải pháp Tính sáng tạo Hiệu quả …