Ra mắt nhóm cộng tác viên của Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam

Ngày 18/09/2010, tại Công viên trường Đại học Sư phạm Huế, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển xã hội (CSRD) tổ chức buổi ra mắt nhóm cộng tác viên của Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email