Quảng điền có 30 tuyên truyền viên về biến đổi khí hậu

30 học viên là cán bộ xã Quảng Phước, trường trung học cơ sở và một số ban, ngành thuộc huyện Quảng Điền đã được trang bị kỹ năng truyền thông về biến đổi khí hậu (BĐKH).

Lớp tập huấn được Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức vào các ngày 23-24/01/2013 với những nôi dung cơ bản về lý thuyết, kỹ năng và phương pháp truyền thông về BĐKH. Trong quá trình tập huấn, học viên được giáo viên chia sẻ theo phương pháp mở , có sự tham gia như thảo luận nhóm, động não và thuyết trình về các vấn đề có liên quan. Kết quả tập huấn, học viên đã nắm bắt được toàn bộ nội dung và đáp ứng được yêu cầu của khóa học đề ra.

Lớp tập huấn là hoạt động của dự án “ Nâng cao năng lực cộng đồng để ứng phó với biến đổi khí hậu, hỗ trợ người dân sử dụng năng lượng tái tạo, cải thiện sinh kế” nhằm nâng cao khả năng truyền thông cho cán bộ trong vùng dự án về BĐKH.

ảnh, tin Hồ thành

Kiểm tra lại

Khai mạc Hội thảo “Di sản và phát triển bền vững”

Sáng 21/5/2015, tại khách sạn Sài Gòn Morin, thành phố Huế, UBND thành phố Huế …