Phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật cho nông dân qua hình thức nói chuyện

Chiều ngày 27/01/2016, Liên hiệp các Hội Khao học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết chương trình phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật cho nông dân. Tham dự Hội nghị có bà Phạm Thị Minh Huệ – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Ông Trần Văn Lập – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; GS.TS. Trần Hữu Dàng – Chủ tịch Liên hiệp hội; ThS. Trần Giải – Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp hội; TS. Bùi Thắng – Phó Chủ tịch Liên hiệp hội và đại diện các phòng, ban của hai đơn vị.

Chương trình phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật cho nông dân được Hội Nông dân tỉnh và Liên hiệp hội phối hợp triển khai từ năm 2014. Năm 2015 Liên hiệp hội phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, triển khai các hoạt động: Đánh giá nhu cầu của hội viên nông dân về khoa học kỹ thuật; thời gian tổ chức; tập hợp đội ngũ chuyên gia về khoa học kỹ thuật, trên cơ sở đó lên kế hoạch cụ thể hàng tháng, quý. Triển khai các buổi phổ biến kiến thức cho nông dân trên địa bàn tỉnh thông qua hình thức nói chuyện. Qua cách thức này, học viên sẽ đưa ra những vấn đề vướng mắc trong qua trình thực tế sản xuất cần tư vấn, hỗ trợ; học viên cùng trao đổi những kinh nghiệm trong thực tế sản xuất; giảng viên theo dõi, định hướng và trả lời những thắc mắc của học viên. Lồng ghép trong quá trình nói chuyện, giảng viên có thể giới thiệu các mô hình điển hình để bà con có thể liên hệ, áp dụng những kiến thức đã được học vào sản xuất hiệu quả hơn. Trong năm, hai bên đã phối hợp tổ chức được 10 buổi phổ biến kiến thức cho hơn 350 hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh. Những buổi tuyên truyền phổ biến kiến thức này đã thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham dự và được các học viên đánh giá cao tính thiết thực, đáp ứng nhu cầu của hội viên, nông dân.

Chương trình hợp tác giữa Liên hiệp hội và Hội Nông dân tỉnh nhằm tăng cường phối hợp, liên kết giữa các cơ quan, đơn vị trong việc phổ biến kiến thức khoa học, kỹ thuật để nâng cao năng lực sản xuất của nông dân góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; Cung cấp rộng rãi, kịp thời và chính xác thông tin khoa học và kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, góp phần nâng cao dân trí, xoá đói, giảm nghèo, cải thiện chất lượng đời sống tinh thần và vật chất của nông dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Đinh Chung

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email