Phổ biến kiến thức cho nhân dân thông qua hình thức nói chuyện

Thông tin và phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật là một nhiệm vụ chủ yếu, quan trọng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật. Nhiệm vụ này được thực hiện tốt sẽ góp phần khẳng định và nâng cao vai trò, vị trí của Liên hiệp hội

Phổ biến kiến thức cho nhân dân thông qua nói chuyện

Trong những năm qua, hoạt động khoa học kỹ thuật trên địa bàn tỉnh nhận được sự quan tâm của các cấp các ngành, góp phần nâng cao dân trí, xoá đói, giảm nghèo, cải thiện chất lượng đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân. Ngoài các hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức như tập huấn, hội thảo, thông qua truyền hình, website …, hình thức nói chuyện giữa nhà khoa học với nhân dân luôn được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) quan tâm triển khai và được nhân dân đánh giá cao.

Theo ông Trần Xuân Đương – Trưởng Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Nam Đông cho biết: Chương trình này rất bổ ích đối với nhân dân, đặc biệt là đối với những người cao tuổi. Qua chương trình những người cao tuổi được trao đổi với những nhà khoa học về những kiến thức phòng và trị bệnh cho người cao tuổi. Giảng viên giàu kinh nghiệm, hình thức truyền đạt kiến thức phù hợp, dễ hiểu.

Hàng năm, Liên hiệp hội phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, người cao tuổi tỉnh … triển khai các hoạt động như: Khảo sát, đánh giá nhu cầu của nhân dân về khoa học kỹ thuật; thời gian tổ chức; tập hợp đội ngũ chuyên gia về khoa học kỹ thuật, trên cơ sở đó lên kế hoạch cụ thể hàng tháng, quý. Triển khai các buổi phổ biến kiến thức cho nhân dân trên địa bàn tỉnh thông qua hình thức nói chuyện. Qua cách thức này, học viên sẽ đưa ra những vấn đề vướng mắc trong qua trình thực tế sản xuất cần tư vấn, hỗ trợ; cùng trao đổi kinh nghiệm trong thực tế sản xuất; giảng viên theo dõi, định hướng và trả lời những thắc mắc của học viên. Lồng ghép trong quá trình giảng viên có thể giới thiệu các mô hình điển hình để nhân dân có thể liên hệ, áp dụng những kiến thức đã được học vào sản xuất và đời sống hiệu quả hơn.

Qua 3 năm triển khai (từ năm 2014 đến 2016), đã có 37 buổi nói chuyện được tổ chức với sự tham gia của gần 1.500 người. Bà Nguyễn Thị Hiền – Hội viên Hội Nông dân xã Phong Chương, huyện Phong Điền nói “Tham gia chương trình do Liên hiệp hội tổ chức chúng tôi không chỉ được các giảng viên là những chuyên gia cấp tỉnh giàu kinh nghiệm truyền đạt những kiến thức theo chuyên đề mà còn được cùng trao đổi những kinh nghiệm trong quá trình sản xuất thực tế của các hộ dân. Ngoài ra, chúng tôi cùng trò chuyện và trao đổi với chuyên gia về những tình huống thực tế mà không nằm trong nội dung của buổi phổ biến kiến thức. Từ đó, chúng tôi có thể sử dụng được ngay các kiến thức nhận được vào công việc của gia đình”.

GS.TS. Trần Hữu Dàng – Chủ tịch Liên hiệp hội cho biết: Phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật là nhiệm vụ được Liên hiệp hội rất quan tâm và triển khai bằng nhiều hình thức. Chương trình phổ biến kiến thức cho nhân dân thông qua nói chuyện là hình thức bình dân, mọi người cùng trao đổi. Qua đó lượng kiến thức thu được và áp dụng được là rất hiệu quả. Chương trình này Liên hiệp hội vẫn tiếp tục triển khai trong năm 2017, nhằm phổ biến rộng rãi những thành tựu khoa học kỹ thuật đến với nhân dân. Tăng cường phối hợp, liên kết giữa các cơ quan, đơn vị trong việc phổ biến kiến thức khoa học, kỹ thuật để nâng cao nhận thức, năng lực sản xuất của nông dân góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Cung cấp rộng rãi, kịp thời và chính xác thông tin khoa học và kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, góp phần nâng cao dân trí, xoá đói, giảm nghèo, cải thiện chất lượng đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Giới thiệu các mô hình ứng dụng khoa học và kỹ thuật tiên tiến phù hợp vào các khâu sản xuất, chế biến, bảo quản tại các địa bàn nông thôn nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh ở nông thôn, tạo đà cho việc ứng dụng nhanh các thành tựu khoa học và kỹ thuật vào sản xuất và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Đinh Chung

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email