Nghiên cứu ứng dụng hỗ trợ tâm lí “You Can” trong hỗ trợ tâm lí học sinh Trung học phổ thông

Trạng thái đề tài:

Lĩnh vực: Phần mềm tin học

Hoạt động: Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng

Năm: 2023

Ngày nộp đề tài: 5 Tháng Mười Hai, 2023

Thông tin nhóm tác giả

Tên tác giả / nhóm tác giả: Lê Quý Đôn, Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

Giáo viên hướng dẫn: Lê Nguyễn Thuỷ Nhi

Đơn vị học tập (làm việc): Trường THPT chuyên Khoa học Huế

Địa chỉ đơn vị: 38 Đống Đa, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tính mới của giải pháp

Là ứng dụng chuyên nghiên cứu về tâm lí học sinh THPT. Cùng với việc nghiên cứu tâm lí, ứng dụng còn là người bạn đồng hành cùng học sinh THPT trong việc nghiên cứu tâm lí lắng nghe và chia sẻ, đồng hành mỗi ngày. Qua đó giúp học sinh giảm căng thẳng, áp lực.

Tính sáng tạo

Sản phẩm là một phương pháp mới trong lĩnh vực hỗ trợ tâm lí, chia sẻ câu chuyện hằng ngày với học sinh. Là công cụ với mục tiêu kết nối giúp người dùng (học sinh THPT) có cơ hội được chia sẻ tâm tư, giúp học sinh mở lòng hơn trong việc chia sẻ vấn đề cá nhân.

Hiệu quả kinh tế xã hội

Không có

Kiểm tra lại

Xây dựng hệ thống học tập trực tuyến kết nối nhà trường, phụ huynh, học sinh

Thông tin nhóm tác giả Tính mới của giải pháp Tính sáng tạo Hiệu quả …