Nghiên cứu sử dụng phân sinh học WEHG và thuốc thảo mộc PONGAM để sản xuất lúa an toàn theo hướng VietGap

Các nội dung chính của đề tài gồm: Nghiên cứu khả năng thay thế phân đạm vô cơ bằng phân sinh học WEHG đối với giống lúa BT7; Đánh giá hiệu lực phòng trừ sâu cuốn là nhỏ của thuốc thảo mộc Pongam; Xây dựng quy trình sản xuất lúa gạo an toàn theo hướng VietGAP

Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm văn hóa du lịch của cả nước, nên nguồn lúa gạo an toàn không chỉ cung cấp cho người tiêu dùng trên điah bàn mà còn phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, còn cung cấp một nguồn nguyên liệu an toàn phục vụ cho công nghệ chế biến các loại thực phẩm khác như: bánh, rượu chất lượng cao…Đó chính là động lực để sản xuất lúa gạo an toàn trong thời gian tới. Tuy nhiên, cho đến nay, việc sản xuất lúa gạo an toàn trên địa bàn tỉnh vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ, chưa phát triển, chưa mang tính đột phá. Thực trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là chưa xây dựng được quy trình kỹ thuật sản xuất lúa gạo an toàn.

Vì vậy, trên cơ sở giống lúa BT7 có năng suất cao, phẩm chất tốt, diện tích trồng đang ngày càng mở rộng tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, ThS. Trần Thị Xuân Phương và các nhà khoa học tại trường Đại học Nông Lâm Huế đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu sử dụng phân sinh học WEHG và thuốc thảo mộc PONGAM để sản xuất lúa an toàn theo hướng VietGap”.

Các nội dung chính của đề tài gồm: Nghiên cứu khả năng thay thế phân đạm vô cơ bằng phân sinh học WEHG đối với giống lúa BT7; Đánh giá hiệu lực phòng trừ sâu cuốn là nhỏ của thuốc thảo mộc Pongam; Xây dựng quy trình sản xuất lúa gạo an toàn theo hướng VietGAP.

Đề tài đề cập đến một vấn đề mới là thay thế một phần phân đạm vô cơ bằng phân sinh học WEHG trong việc sản xuất giống lúa BT7 đảm bảo an toàn lúa gạo theo hướng VietGAP. Xác định được hiệu lực phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa của thuốc thảo mộc Pongam có nguồn gốc từ cây đậu dầu. Để sản xuất lúa gạo an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, đòi hỏi rất nhiều thời gian, công sức, tính chuyên nghiệp và vốn đầu tư lớn. Đối với người nông dân với diện tích canh tác manh mún, trình độ dân trí không đồng đều thì việc áp dụng tiêu chuẩn VietGAP là rất khó. Vì vậy, để đưa VietGAP vào thực tiễn sản xuất cần phải thay đổi cách tiếp cận, lựa chọn những bước đơn giản, dễ áp dụng nhất cho người nông dân. Các nhà khoa học đã đưa ra khái niệm “theo hướng VietGAP”, tức là cách tiếp cận từng bước tiêu chuẩn VietGAP. Căn cứ vào quy trình VietGAP, các địa phương có thể lựa chọn những nội dung phù hợp trong điều kiện sản xuất của mình nhằm tạo ra sản phẩm an toàn, đẩm bảo sức khỏe cho người sản xuất và tiêu dùng, bảo vệ môi trường.

Kết quả nghiên cứu đã nâng cao hiệu quả kinh tế cho người sản xuất lúa; đồng thời góp phần hoàn thiện quy trình sản xuất lúa an toàn theo hướng VietGAP ở THừa Thiên Huế. Mô hình WEHG – Pongam cho hiệu quả kinh tế cao hơn so với mô hình đối chứng, thu được lãi cao hơn là 2.251.000 đồng/ha. Ngoài ra, sử dụng phân sinh học và giảm hàm lượng đạm vô cơ góp phần làm tăng chất lượng gạo BT7, đặc biệt làm tăng hàm lượng protein, cơm mềm hơn và đảm bảo các chỉ tiêu an toàn lúa gạo. Việc giảm phân đạm vô cơ và bổ sung phân sinh học cho giống lúa BT7 là rất phù hợp, nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón, tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm ô nhiễm môi trường, thu được sản phẩm sạch, an toàn. Kết quả của đề tài nghiên cứu đã góp phần giải quyết những tồn tại trong sản xuất lúa an toàn và nâng cao đời sống người nông dân. Đề tài được thực hiện tại phường Hương An, thị xã Hương Trà, có khả năng nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh và những địa phương khác trên toàn quốc.

Giải Pháp

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email