NGHIÊN CỨU SẢN SUẤT PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC TỪ THỰC VẬT THỦY SINH CHO MỘT SỐ LOẠI RAU ĂN LÁ TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Trạng thái đề tài:

Lĩnh vực: Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường

Hoạt động: Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật

Năm: 2023

Ngày nộp đề tài: 1 Tháng Mười Hai, 2023

Thông tin nhóm tác giả

Tên tác giả / nhóm tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa/Trần Thị Thu Giang, Nguyễn Quang Cơ, Đỗ Đình Thục, Hoàng Thị Ngọc Vân, Trần Thị Ánh Tuyết, Lê Thị Thúy Hằng

Đơn vị công tác của chủ nhiệm: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Địa chỉ cơ quan của chủ nhiệm: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế

Tính mới của giải pháp

Có tính mới so với trình độ kỹ thuật ở Việt Nam (sử dụng thực vật thủy sinh bao gồm rong biển, bèo tây tạo ra nguồn phân bón lá sinh học tự nhiên); Tạo ra được sản phẩm an toàn, sản xuất thân thiện với môi trường). Giải pháp không trùng với các đề tài, giải pháp kỹ thuật đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin chính thống nào ở Việt Nam (Hiện nay giải pháp đã được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn hợp lệ và công bố đơn đối với Giải pháp hữu ích, Quyết định số 4896w/QĐ-SHTT, ngày 21/3/2021), giải pháp chưa được trao giải thưởng tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật và Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh, thành phố khác; tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ toàn quốc trước thời điểm nộp hồ sơ dự thi. Tận dụng nguồn nguyên liệu tự nhiên phổ biến tại các ao hồ và vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai làm phân bón lá sinh học phù hợp với người nông dân nghèo để sử dụng hợp lý tài nguyên, thích ứng với biến đổi khỉ hậu, nâng cao thu nhập và cải thiện môi trường cho người dân tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tính sáng tạo

Tỉnh Thừa Thiên Huế có 22.000 ha đầm phá, với nhiều ao hồ và thủy vực, theo khảo sát có 16 loài thực vật thủy sinh, vì vậy nguồn thực vật thủy sinh hàng năm rất lớn (trữ lượng 150.000 tấn rong cỏ/năm), nên kết quả giải pháp có thể áp dụng nhân rộng tại các xã, huyện của tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh khác thuộc Miền Trung có điều kiện tương đồng. Giải pháp có khả năng áp dụng ở quy mô rộng, do sản phẩm dễ chế tạo, dễ sử dụng, nguyên vật liệu dễ kiếm, kỹ thuật đơn giản, sẵn có tại địa phương. Hiện nay giải pháp đã được một số doanh nghiệp (Công ty VIPESCO Chi nhánh II) đặt hàng hợp tác phát triển sản phẩm và đề nghị được áp dụng. Bên cạnh đó giải pháp đang đề nghị được công nhận là giải pháp hữu ích đã được chấp nhận đơn hợp lệ và công bố đơn, làm tiền đề cho việc chuyển giao kỹ thuật trong thời gian tới.

Hiệu quả kinh tế xã hội

Kết quả cho thấy công thức bón phân bón lá sinh học từ rong biển tự sản xuất có lãi tăng 12.600 – 16.200 triệu đồng so với đối chứng bón phân hóa học. Ở công thức bón phân lá sinh học từ bèo tây cũng có hiệu quả kinh tế lớn hơn so với đối chứng bón phân hóa học. Như vậy sử dụng phân bón lá sinh học từ thực vật thủy sinh cho hiệu quả kinh tế cao hơn so với biện pháp bón phân của nông dân. Sản xuất phân bón lá sinh học từ thực vật thủy sinh đã góp phần giải quyết lao động cho địa phương. Ước tính tổng số công lao động trong sản xuất phân là 5 công/100 lít và 200 công/ha trong sản xuất rau. Thông qua thực hiện giải pháp, có 9 sinh viên bậc đại học và 1 học viên cao học tham gia, góp phần nâng cao kiến thức chuyên môn và nghiên cứu của cán bộ giáo viên và sinh viên. Từ kết quả đề tài, đã chuyển giao 2 quy trình trị giá 50 triệu đồng. Đề tài thực hiện được xem là có ý nghĩa rất lớn về giải quyết ô nhiễm môi trường. Bèo tây được xếp vào thực vật ngoại lai làm ảnh hưởng đến môi trường sản xuất nông nghiệp. Tốc độ bèo tăng quá nhanh, nếu không biết xử lý thì sẽ trở thành mối nguy hại lớn. Khi mảng bèo quá dày sẽ chết thối, gây ô nhiễm nguồn nước ảnh hưởng đến môi trường sống cho các loài thủy sản, nhất là các ao nuôi cá. Ngoài ra, những mảng bèo dày đặc có thể làm tắc dòng chảy, gây ngập lụt, làm hư hại đến sản xuất nông nghiệp. Loài bèo này không chỉ cản trở giao thông đường thủy mà còn làm chậm dòng chảy, giảm khả năng phát điện, sức tưới tiêu và tăng kinh phí bảo trì các hồ chứa nước. Sau khi thực hiện đề tài, đã giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường, giảm lượng bèo tây do tận dụng nguồn bèo tây và rong biển, đồng thời còn tạo nguồn phân bón lá sinh học chất lượng cao theo như kết quả phân tích ở trên sử dụng cho cây trồng. Theo kết quả phân tích đất cho thấy đất trước thí nghiệm rất chua và nghèo dinh dưỡng, sau khi thực hiện giải pháp bón phân bón lá sinh học từ thực vật thủy sinh, tính chất đất có thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, tăng được hàm lượng cacbon hữu cơ, N, P và K.

Kiểm tra lại

Ảnh hưởng của than sinh học (biochar) được sản xuất từ các nguồn nguyên liệu và nhiệt độ chế biến khác nhau đến lên men dạ cỏ và phát thải mêtan trong điều kiện in vitro

Thông tin nhóm tác giả Tính mới của giải pháp Tính sáng tạo Hiệu quả …