“NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG CÂY GÁO VÀNG (NAUCLEA ORIENTALIS (L.)) BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ NHẰM GÓP PHẦN BỔ SUNG NGUỒN GEN CHO TẬP ĐOÀN CÂY TRỒNG CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ”

Trạng thái đề tài:

Lĩnh vực: Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường

Hoạt động: Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật

Năm: 2024

Ngày nộp đề tài: 23 Tháng Hai, 2024

Thông tin nhóm tác giả

Tên tác giả / nhóm tác giả: Tôn Thất Ái Tín, Lê Thị Thúy Nga, Tống Phước Bình, Nguyễn Thị Mỹ Phương, Nguyễn Cao Danh, Tôn Thất Hoàng Nhật

Đơn vị công tác của chủ nhiệm: Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp Tiền Phong

Địa chỉ cơ quan của chủ nhiệm: xã Thủy Bằng – thành phố Huế – Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tính mới của giải pháp

Tính mới: Lần đầu tiên nhân giống cây Gáo vàng (Nauclea orientalis (L.)) bằng phương pháp nuôi cấy mô và được sản xuất thành công; chưa từng được đề cập trước đây trong các nghiên cứu trong nước cũng như ở nước ngoài. Tính sáng tạo: Khai thác thành công tính toàn năng của tế bào, kết hợp với các nồng độ chất kích thích sinh trưởng hợp lý để đưa vào áp dụng sản xuất nhân giống in vitro cây Gáo vàng.

Tính sáng tạo

Việc nhân giống cây Gáo vàng (Nauclea orientalis (L.)) bằng phương pháp nuôi cấy mô được sản xuất thành công góp phần nâng cao năng suất, giảm chi phí trong sản xuất nuôi cấy mô giống Gáo vàng đáp ứng tốt tất cả các tiêu chí, yêu cầu kỹ thuật, chi phí sản xuất, tối ưu hóa quy trình, có thể áp dụng và triển khai trên quy mô lớn nhằm cung cấp nguồn giống chất lượng cho địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cũng như trên cả nước.

Hiệu quả kinh tế xã hội

Đáp ứng được yêu cầu cho ngành công nghiệp chế biến gỗ xẻ, dán lạng, cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ lớn đang bị thiếu hụt do nguồn nguyên liệu từ rừng tự nhiên ngày càng thu hẹp lại. Cung cấp cây giống có chất lượng tốt để phát triển kinh tế rừng. Tạo ra phương pháp mới trong việc ứng dụng công nghệ sản xuất cây giống chất lượng cao của tỉnh nhà.

Kiểm tra lại

Chế phẩm sinh học BIO-BMA

Thông tin nhóm tác giả Tính mới của giải pháp Tính sáng tạo Hiệu quả …