Nghiên cứu hoàn thiện quy trình trồng hoa hướng dương trên đất xám bạc màu tại Viện Nghiên cứu Phát triển, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Trạng thái đề tài:

Lĩnh vực: Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường

Hoạt động: Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật

Năm: 2023

Ngày nộp đề tài: 20 Tháng Ba, 2023

Thông tin nhóm tác giả

Tên tác giả / nhóm tác giả: Nguyễn Văn Đức, Châu Võ Trung Thông, Đặng Văn Sơn, Đinh Hồ Anh

Đơn vị công tác của chủ nhiệm: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Địa chỉ cơ quan của chủ nhiệm: 102 Phùng Hưng, P. Đông Ba, TP. Huế, Việt Nam

Tính mới của giải pháp

Kết quả nghiên cứu của đề tài là đã hoàn thiện được Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa hướng dương. Đây là Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa hướng dương lần đầu tiên được nghiệm thu chính thức nên hầu hết các thông tin về quy trình công nghệ đều có tính mới và phù hợp với điều kiện canh tác của địa phương và khu vực Miền Trung và thực tế đã được chuyển giao cho nhiều cơ quan, doang nghiệp ở hầu khắp các tỉnh Miền Trung. Đảm bảo nâng cao giá trị sản xuất hàng hoá và thu nhập của người nông dân. Đã đánh giá được hiệu quả kinh tế và hiệu quả đầu tư của việc trồng hướng dương (xem mục 4). Các kết quả khác: + Đã nộp đơn đăng ký Sở hữu trí tuệ về Quy trình trồng hướng dương trên đất cát biển; Công bố 01 bài báo khoa học trên tạp chí Khoa học và Công nghệ nông nghiệp; Đang hoàn thiện 01 cuốn sách chuyên khảo về Cây hướng dương; Phối hợp với nhóm nghiên cứu Thức ăn chăn nuôi và hoàn thiện quy trình chế biến thức ăn cho gia súc từ thân lá cây hướng dương.

Tính sáng tạo

Kết quả nghiên cứu của đề tài được áp dụng tại các địa phương khu vực Miền Trung và thực tế đã được chuyển giao cho nhiều cơ quan, doang nghiệp ở hầu khắp các tỉnh Miền Trung. Trong điều kiện Thừa Thiên Huế nói riêng và Miền Trung nói chung nên sử dụng cả 3 giống: Enhicey; Varonhez 638 và Aguara 6 vào sản suất đại trà theo hướng vừa du lịch vừa khai thác hạt. Áp dụng quy trình đã được Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế ban hành.

Hiệu quả kinh tế xã hội

Lợi nhuận thu được từ việc trồng hoa hướng dương là rất lớn từ 101.560.000 đồng/ha/vụ đến 205.926.500 đồng/ha/vụ. Trong đó chỉ khai thác du lịch nông nghiệp thì cho lợi nhuận thấp, nếu tiếp tục chăm sóc để thu hạt thì lợi nhuận thu được 205.926.500 đồng/ha/vụ. Qua tính toán trồng hướng dương cho tỷ suất sinh lợi (được tính bằng lợi nhuận ròng chia cho chi phí) rất lớn dao động từ 1,29 đến 2,45 trong đó phương thức khai thác du lịch rồi thu hạt và bán hạt khô cho tỷ suất sinh lợi lớn nhất là 2,45. Việc khai thác du lịch và khai thác du lịch nông nghiệp và chế biến hạt có tỷ suất sinh lợi như nhau. Như vậy, trồng hoa hướng dương phục vụ du lịch kết hợp thu hạt cho hiệu quả kinh tế cao nhất với lợi nhuận rồi đạt 205.926.500 đồng/ha/vụ và tỷ suất lợi nhuận đạt 2,45. Tổng giá trị thương mại hoá và chuyển giao quy trình là 2.112.000.000 VNĐ.

Kiểm tra lại

NGHIÊN CỨU SẢN SUẤT PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC TỪ THỰC VẬT THỦY SINH CHO MỘT SỐ LOẠI RAU ĂN LÁ TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Thông tin nhóm tác giả Tính mới của giải pháp Tính sáng tạo Hiệu quả …