NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN CÁNH TAY ROBOT DỰA TRÊN NHẬN DẠNG CỬ CHỈ TAY NGƯỜI

Trạng thái đề tài:

Lĩnh vực: Phần mềm tin học

Hoạt động: Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng

Năm: 2023

Ngày nộp đề tài: 1 Tháng Mười Hai, 2023

Thông tin nhóm tác giả

Tên tác giả / nhóm tác giả: Nguyễn Khoa Hùng, Võ Tá Thành Minh

Giáo viên hướng dẫn: Hoàng Minh

Đơn vị học tập (làm việc): trường THPT Phú Bài

Địa chỉ đơn vị: Số 18, Tân Trào, Thủy Châu, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

Tính mới của giải pháp

- Kết hợp được các kết quả nghiên cứu trước đây (bản thiết kế cánh tay robot và chương trình nhận dạng Media Pipe của Google) để tạo ra cánh tay robot và điều khiển nó dựa trên phương pháp nhận dạng. - Cánh tay robot hoạt động dựa trên nhận dạng và kết nối không dây nên có thể điều kiển từ xa và có thể ứng dụng làm việc trong các môi trường hóa chất độc hại, nguy hiểm đối với con người nếu thực hiện trực tiếp. Cánh tay có thể nâng các vật nặng và hoạt động ổn định nên có thể sử dụng hỗ trợ người già trong một số hoạt động hàng ngày - Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhận dạng nên giúp cho cánh tay hoạt động ổn đinh, linh hoạt hơn và có khả năng chịu lỗi, chịu nhiễu.

Tính sáng tạo

Điều khiển từ xa cánh tay robot để thực hiện các thao tác như tay người trong môi trường mà con người không làm trực tiếp được.

Hiệu quả kinh tế xã hội

Với cánh tay robot được chế tạo thành công, nó có thể được điều khiển từ xa, ứng dụng thao tác trong phòng thí nghiệm, khu vực nguy hiểm có môi trường độc hại, nơi mà cánh tay người không vương đến được hoặc nguy hiểm cho sức khỏe. Cánh tay robot cũng có thể hỗ trợ tốt cho con người trong một số mục đích khác trong đời sống

Kiểm tra lại

Xây dựng hệ thống học tập trực tuyến kết nối nhà trường, phụ huynh, học sinh

Thông tin nhóm tác giả Tính mới của giải pháp Tính sáng tạo Hiệu quả …