Nghiên cứu bảo tồn kiến trúc đền tháp Chămpa ở tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay

Trạng thái đề tài:

Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo

Hoạt động: Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật

Năm: 2023

Ngày nộp đề tài: 30 Tháng Mười Một, 2023

Thông tin nhóm tác giả

Tên tác giả / nhóm tác giả: Nguyễn Xuân Lực

Đơn vị công tác của chủ nhiệm: Công ty TNHH HORAISHA VIỆT NAM chi nhánh Huế

Địa chỉ cơ quan của chủ nhiệm: 28 Nguyễn Tri Phương, phường Phú Hội, thành phố Huế

Tính mới của giải pháp

- Nhận dạng kiến trúc: Kết cấu xây dựng, mặt bằng nền móng, mặt đứng, mái, cổng, tường rào, mặt bằng tổng thể. - Giá trị của các công trình đền tháp Chămpa: Giá trị văn hóa, giá trị mỹ thuật, giá trị cảnh quan. - Đưa ra định hướng bảo tồn phát huy giá trị các công trình phế tích đền tháp Chămpa ở tỉnh Thừa Thiên Huế. - Tìm hiểu qua sách báo, tạp chí nghiên cứu của các học giả, tác giả liên quan đến loại hình kiến trúc đền tháp Chămpa. - Định vị các công trình kiến trúc đền tháp Chămpa trên bản đồ. - Khảo sát, đo vẽ hiện trạng các công trình kiến trúc đền tháp Chămpa ở tỉnh Thừa Thiên Huế. - Thu thập và xử lý thông tin từ các dữ liệu đã sưu tầm và điền dã. - Thực hiện số hóa bản vẽ trên máy tính. - Đưa ra đề xuất, định hướng giải pháp bảo tồn.

Tính sáng tạo

- Đề xuất, kiến nghị với các cơ quan chức năng có định hướng bảo tồn, phát triển du lịch di sản văn hóa Chămpa. - Nâng cao giá trị kiến trúc đền tháp Chămpa, đóng góp phần nhỏ cho quỹ di sản Thừa Thiên Huế. - Tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập của sinh viên. - Trao đổi thông tin với các Trung tâm nghiên cứu văn hóa Chămpa ở Việt Nam và thế giới.

Hiệu quả kinh tế xã hội

- Thực hiện được các bản vẽ tư liệu kiến trúc của đền tháp Chămpa ở tỉnh Thừa Thiên Huế phục vụ cho việc nghiên cứu. - Báo cáo nghiên cứu kiến trúc đền tháp Chămpa bằng đề tài và thuyết minh đề tài. - Giá trị kiến trúc đền tháp Chămpa ở tỉnh Thừa Thiên Huế. - Đề xuất tiêu chí/nguyên tắc bảo tồn để phục vụ nghiên cứu khoa học, du lịch. - Giá trị của đề tài thông qua kết quả khảo cứu, điền dã bằng hình thức bản đồ, ảnh, bản vẽ kỹ thuật. - Nghiên cứu định hướng bảo tồn bằng cách đưa ra giải pháp quy hoạch, đề xuất.

Kiểm tra lại

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÍCH HỢP “STEAM – TRẢI NGHIỆM (mang tính hướng nghiệp)” CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

Thông tin nhóm tác giả Tính mới của giải pháp Tính sáng tạo Hiệu quả …