Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5 tiếp thêm động lực cho đội ngũ trí thức hoạt động và cống hiến

Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5 và Tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế là hoạt động thiết thưc nhằm ôn lại truyền thống và những thành tựu nổi bật của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời, tôn vinh các trí thức có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các hoạt động xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; nghiên cứu, sáng chế, ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, đóng góp cho sự phát triển Thừa Thiên Huế ngày càng giàu mạnh và văn minh.

Tôn vinh 15 trí thức tiêu biểu của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh năm 2017

Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5 hàng năm thực sự đã trở thành ngày hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Đây cũng chính là cơ hội tốt để tuyên truyền, phố biến chủ trương, chính sách mới về KH&CN, giới thiệu rộng rãi các thành tựu mới của KH&CN ở trong nước và nước ngoài; nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của KH&CN đối với sự phát triển quê hương, đất nước, qua đó khuyến khích tinh thần say mê nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo đối với mọi tầng lớp nhân dân, góp phần đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5 còn là động lực, là cơ hội để đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học giới thiệu, trình diễn các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về khoa học và công nghệ, quan tâm đầu tư và ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống, đồng thời động viên, khích lệ và nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu khoa học của đội ngũ trí thức.

Ngày 18-5 được gắn với một sự kiện lịch sử, đó là vào ngày 18/5/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự và phát biểu tại Đại hội lần thứ nhất của Hội phổ biến Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam: “Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi”. Trong lời nói ngắn gọn nêu trên, Hồ Chủ tịch đã chỉ rõ nguyên lý, mục tiêu và sứ mệnh cao cả của khoa học và công nghệ. Lời dạy của Hồ Chí Minh đã trở thành kim chỉ nam cho khoa học công nghệ Việt Nam trong suốt chặng đường bảo vệ và xây dựng đất nước hơn 55 năm qua. Nhằm biểu dương, tôn vinh đội ngũ cán bộ làm khoa học và công nghệ (KH & CN) cũng như tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu KH &CN, đồng thời nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của KH&CN; Động viên thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh sinh viên (HSSV) say mê nghiên cứu khoa học (NCKH), góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ nhân lực KH & CN trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, với lý do đó, Bộ KH & CN đã đề xuất Chính phủ trình Quốc Hội thông qua Luật KH & CN năm 2013 tại kỳ họp thứ 5 Quốc Hội khóa XIII vào ngày 18/6/2013, trong đó quy định ngày 18-5 là ngày KH&CN Việt Nam. Từ đó, ngày 18-5 trở thành ngày hội chính thức của của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ hết sức ý nghĩa thiêng liêng.

Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế và những thành tựu nỗi bật, Thừa Thiên Huế là một vùng đất địa linh nhân kiệt có đội ngũ cán bộ khoa học đứng hàng thứ ba của cả nước, cùng với hệ thống thiết chế khoa học và công nghệ khá hoàn chỉnh; có hệ thống các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; nhiều viện, phân viện và trung tâm nghiên cứu thuộc các bộ, ngành;…, là nơi hội tụ những điều kiện thuận lợi để phát triển thành một trong những trung tâm khoa học và công nghệ của cả nước, và khoa học và công nghệ thật sự trở thành là động lực quan trọng nhất để Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững.

Đến nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế trải qua gần tròn 25 năm xây dựng và phát triển, hệ thống tổ chức: gồm 47 hội thành viên, 9 trung tâm trực thuộc, 1 câu lạc bộ và một nhóm tư vấn, phản biện xã hội về môi trường với trên 30.000 hội viên là các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực khoa học và công nghệ có tính chuyên sâu, có quá trình công tác lâu năm và tầm nhìn rộng để nghiên cứu, đóng góp phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà. Cơ quan Liên hiệp hội, gồm có: Văn phòng và hai ban là Ban Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội và Ban Thông tin và Phổ biến kiến thức với tổng cán bộ biên chế, chuyên trách 10 người, có đủ trình độ và năng lực thực hiện các nhiệm vụ. Đảng đoàn và chi bộ đảng ngày vững mạnh, trực tiếp lãnh chỉ đạo Liên hiệp hội thực hiện thành công các nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức tham gia xây dựng và phát triển quê hương.

Vai trò, vị trí của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên đã được đánh giá và khẳng định qua từng thời kỳ từ đại hội nhiệm kỳ thứ nhất đến đại hội nhiệm kỳ thứ IV (2013-2018), đó là tập hợp, đoàn kết, phát huy tiềm năng, trí tuệ của trí thức khoa học và công nghệ; tham gia nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ và bảo vệ môi trường; góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài và phổ biến kiến thức cho quần chúng; thực hiện chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

Liên hiệp hội đã tập hợp, phát huy trí tuệ, vai trò trách nhiệm đội ngũ trí thức tham gia, góp phần xây dựng những luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tổ chức thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội; triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống; tuyên truyền, phổ biến kiến thức KH&CN, nâng cao dân trí cho quần chúng nhân dân và cộng đồng xã hội. Nghiên cứu, sáng tạo nhiều công trình, sản phẩm có giá trị khoa học, chất lượng, có khả năng ứng dụng cao…góp phần từng bước nâng cao trình độ khoa học và công nghệ chung và xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm KH&CN của cả nước với hệ thống thiết chế và cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ; có đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ đủ khả năng tiếp thu, làm chủ, phát triển các công nghệ tiên tiến và hiện đại hóa công nghệ truyền thống; có nhiều công trình nghiên cứu giá trị trên các lĩnh vực khoa học và công nghệ, ưu tiên các lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn, y dược…Đến nay, Liên hiệp hội đã được khẳng định là tổ chức chính trị – xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN với nhiều kết quả nổi bật như sau:

Công tác Tư vấn, phản biện và giám định xã hội luôn được Liên hiệp hội xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức, đặc biệt là các chuyên gia đầu ngành thể hiện vai trò của mình đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương, vừa là khẳng định vai trò, vị thế của mình. Trong thời gian qua, Liên hiệp hội đã tổ chức và tham gia phản biện 13 đồ án quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh. Các nội dung phản biện và các ý kiến đề xuất của Liên hiệp hội được lãnh đạo tỉnh và các ngành hữu quan đánh giá cao. Liên hiệp hội đang tiếp tục cố gắng tập hợp lực lượng trí thức để triển khai hoạt động này với quy mô và mức độ lớn hơn, nhất là đối với các đề án, dự án, công trình quan trọng của tỉnh, có liên quan nhiều tới lĩnh vực xã hội và môi trường như các công trình thủy điện, thủy lợi, du lịch, giao thông, xây dựng, khai thác tài nguyên, quy hoạch dân cư, xây dựng nông thôn mới…. Bên cạnh đó, Liên hiệp hội còn chú trọng đẩy mạnh công tác tư vấn chuyển giao các giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và cuộc sống.

Công tác Thông tin, phổ biến kiến thức luôn được chú trọng, triển khai sâu rộng với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng thông qua Bản tin Khoa học và Kỹ thuật phát hành 2 tháng/1 số, với chất lượng ngày càng được cải tiến về nội dung và hình thức, đây cũng là tiếng nói, diễn đàn của đội ngũ trí thức tỉnh nhà. Liên hiệp hội đã xuất bản được 68 số với hơn 33.000 bản, phát hành đến tận các nhà văn hóa, bưu điện văn hóa, phòng đọc sách của tất cả các thôn trên địa bàn tỉnh. Trang thông tin điện tử tổng hợp của Liên hiệp hội đã được cập nhật thường xuyên các thông tin về nghiên cứu, ứng dụng, triển khai các đề tài, công trình khoa học, kỹ thuật, các mô hình kinh tế… thu hút được đông đảo bạn đọc truy cập.

Hoạt động khuyến khích nghiên cứu, sáng tạo kỹ thuật, ứng dựng khoa học công nghệ đạt được những kết quả caobên cạnh hoạt động tư vấn, phản biện và gián định xã hội; tuyên truyền và phổ biến kiến thức, Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế còn được đánh giá là một trong những đơn vị có hoạt động khuyến khích nghiên cứu, sáng tạo kỹ thuật, ứng dựng khoa học công nghệ mạnh, tích cực và sôi nỗi.

Để đẩy mạnh hoạt động sáng tạo khoa học kỹ thuật trên địa bàn tỉnh, trong thời gian qua Liên hiệp hội luôn tích cực, chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo khoa học công nghệ. Với 11 lần tổ chức Cuộc thi, 8 lần tổ chức Giải thưởng và Hội thi, các hoạt động sáng tạo khoa học kỹ thuật trên địa bàn tỉnh ngày càng có những tiến bộ. Số lượng và chất lượng các đề tài, công trình và giải pháp dự thi không ngừng phát triển. Đến nay, đã có hơn 2.000 đề tài tham gia Cuộc thi, 378 công trình tham gia Giải thưởng và 426 giải pháp tham dự Hội thi, trong đó có 247 đề tài được trao giải Cuộc thi, 263 công trình được trao giải Giải thưởng và 224 giải pháp được trao giải Hội thi cấp tỉnh. Số lượng các đề tài, giải pháp, công trình đạt giải toàn quốc ngày càng tăng, thu hút hàng trăm học sinh, sinh viên, nhà giáo, nông dân, công nhân, nhà quản lý, nhà nghiên cứu khoa học tham gia. Đặc biệt, năm 2017, đại diện cho Việt Nam tham gia triển lãm Sáng tạo trẻ quốc tế tại Nhật Bản, đề tài “Sky Guide” của các em Đặng Hoàng San, Huỳnh Tăng Tuấn, học sinh trường Quốc Học, đạt huy chương Bạc; đề tài “Chế tạo hệ thống nhật động pin năng lượng mặt trời theo hệ tọa độ xích đạo thiên cầu”, cũng của nhóm học sinh trên đạt huy chương Đồng. Nhiều đề tài khoa học, công trình dự thi được triển khai, ứng dụng rộng rãi góp phần tạo ra hiệu quả kinh tế xã hội trong và ngoài tỉnh như: cụm công trình, giải pháp kỹ thuật sử dụng năng lượng xanh của Công ty Cổ phần Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế; Phẫu thuật nội soi qua lỗ tự nhiên của PGS. TS Phạm Như Hiệp; cụm công trình nghiên cứu điều trị bệnh thối rễ ở cây tiêu sọ bằng phương pháp sinh học của PGS.TS Trần Thị Thu Hà; cụm công trình Chế tạo bạc nano bằng phương pháp sinh học và ứng dụng của TS.Trương Văn Chương và TS. Lê Quang Tiến Dũng…

Hợp tác Quốc tế, huy động nguồn lực xây dựng quê hương luôn được Liên hiệp hội và các hội thành viên, đơn vị trực thuộc chủ động nhằm huy động nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế và phi chính phủ nước ngoài, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà.

Tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu là hoạt động kịp thời ghi nhận sự cống hiến, động viên, khích lệ đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tiếp tục tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế giàu mạnh, văn minh. Năm 2017, Lần đầu tiên Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức tôn vinh cho 15 trí thức tiêu biểu của của hệ thống Liện hiệp hội đã có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của hệ thống tổ chức Liên hiệp hội và thành tựu khoa học công nghệ tỉnh nhà.

Năm nay (2018), đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tiếp tục tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ xây dựng và phát triển Liên hiệp hội, đóng góp cho sự phát triển Thừa Thiên Huế ngày càng giàu mạnh và văn minh. Mười bảy (17) nhà khoa học, trí thức tiêu biểu với những thành tựu và vinh quang của họ đã được biết tới không chỉ trong tỉnh, trong nước nước mà còn trên tầm quốc tế, góp phần làm rạng danh trí tuệ tự hào của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Với chủ đề của ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam năm nay (2018) “ Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội” càng thấy rõ hơn tầm quan trọng của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển của đất nước và có ý nghĩa quan trọng đối với đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trên cả nước. Nếu yếu tố khoa học và công nghệ là động lực phát triển nhanh và bền vững, là một nguồn lực không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội, thì hoạt động ghi nhận, động viên và tôn vinh trí thức một cách kịp thời trong dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5 trở thành nguồn động lực vô cùng lớn giúp đội ngũ trí thức tiếp tục dấng thân vào khoa học, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, sáng tạo để có những đóng góp mở rộng sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, thúc đẩy quá trình hình thành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường trong bối cảnh hiện nay.

Trí Huế

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email