Mô hình vòng tuần hoàn nước trong tự nhiên

Trạng thái đề tài:

Lĩnh vực: Đồ dùng dành cho học tập

Hoạt động: Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng

Năm: 2023

Ngày nộp đề tài: 30 Tháng Mười Một, 2023

Thông tin nhóm tác giả

Tên tác giả / nhóm tác giả: Đỗ Hoài Bảo Anh - Hoàng Võ Thục Quyên

Giáo viên hướng dẫn: Trương Thị Thảo - Nguyễn Văn Hậu

Đơn vị học tập (làm việc): Tiểu học Phường Đúc

Địa chỉ đơn vị: 245 - Bùi Thị Xuân - Phường Đúc - Huế

Tính mới của giải pháp

- Mô phỏng trực quan sinh động hiện tượng nước bay hơi, tạo thành mây và mưa. - Mô hình này không có trong bộ đồ dung dạy học. - Thiết bị không có trên thị trường. - Sản phẩm sử dụng nguyên vật liệu dễ kiếm tìm - Sản phẩm sử dụng linh động cả nguồn điện trực tiếp và pin sạc.

Tính sáng tạo

- Sản phẩm dùng để ứng dụng vào dạy học. Nhằm giúp học sinh lí giải được một số hiện tượng trong tự nhiên; khơi gợi niềm đam mê tìm tòi, khám phá ở các em. - Sản phẩm có thể sử dụng trong nhiều bài học.

Hiệu quả kinh tế xã hội

- Sản phẩm này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác giảng dạy. - Khơi gợi niềm đam mê khám phá khoa học cho các bạn học sinh.

Kiểm tra lại

Xây dựng cẩm nang nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh và cộng đồng về vấn đề phòng chống bạo lực trẻ em trong gia đình

Thông tin nhóm tác giả Tính mới của giải pháp Tính sáng tạo Hiệu quả …