Liên hiệp hội tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng: Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 8/7, Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội) đã tổ chức hội nghị BCH mở rộng: sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 với sự tham gia của các UVBCH liên hiệp hội và đại diện lãnh đạo của các Hội thành viên và đơn vị trực thuộc.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, thông qua các chương trình hoạt động, Cơ quan Liên hiệp hội, các hội thành viên và đơn vị trực thuộc đã kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Một số thành tựu nổi bật có thể kể đến như sau: tổ chức thành công Đại hội đại biểu Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2018-2023; đẩy mạnh triển khai các hoạt động chuyên môn: tổ chức Cuộc thi, Hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2019, hoạt động thông tin phổ biến kiến thức, tư vấn phản biện, hoạt động khoa học công nghệ, ..; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5, đặc biệt là Lễ Tôn vinh Trí thức KH&CN tiêu biểu lần thứ 3 cho 16 trí thức tiêu biểu.

Bên cạnh đó, Các hội thành viên tổ chức nhiều hoạt động như: bồi dưỡng nghiệp vụ, nhằm nâng cao trình độ cho cán bộ, hội viên; tích cực tham gia các hoạt động xã hội hóa giáo dục, đào tạo, phổ biến pháp luật, y tế, thể dục thể thao, tập huấn và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật ứng dụng vào thực tế sản xuất, điển hình như các Hội Luật gia, Hội Tim mạch, Hội Khoa học Lịch sử, Hội Chăn nuôi Thú y, Hội Kế hoạch hóa gia đình, Hội Đông y…

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, các đại biểu thống nhất triển khai các nội dung chính là: tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và kế hoạch hoạt động chuyên môn 2019; Các đại biểu tham dự đã đề ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm của Liên hiệp hội.

Cũng tại hội nghị, Liên hiệp hội đã tổ chức trao bằng khen cho các tổ chức, cá nhân được Liên hiệp hội Việt Nam, UBND tỉnh khen thưởng năm 2018 và nhiệm kỳ 2013-2018.

Hồ Thành

Kiểm tra lại

Liên hiệp Hội tỉnh Thừa Thiên Huế tổng kết công tác năm 2023 và triển khai hoạt động năm 2024

Tác giả: Ngày 19/1, tại thành phố Huế, Liên hiệp các Hội Khoa học và …