Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế với hoạt động sáng tạo khoa học công nghệ

     Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương có đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ đứng hàng đầu cuả cả nước, với hệ thống 10 trường đại học và học viện, nhiều trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Là trung tâm của khu vực miền Trung và một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước về văn hóa, du lịch, khoa học – công nghệ, y tế chuyên sâu và giáo dục – đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao.

Trong những năm qua, với sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã phối hợp với Đại học Huế và các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đẩy mạnh các hoạt động khuyến khích sáng tạo khoa học công nghệ, đạt được những kết quả đáng khích lệ. Thông qua hoạt động này, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh khẳng định vai trò tập hợp, đoàn kết, tôn vinh trí thức và quảng bá hình ảnh của tổ chức, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Để đẩy mạnh hoạt động sáng tạo khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh, Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế luôn tích cực, chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo khoa học công nghệ trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Hằng năm, Liên hiệp hội đã chủ động phối hợp với Đại học Huế, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng (Cuộc thi); Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật (Hội thi) và Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ (Giải thưởng) nhằm tuyển chọn công trình, sản phẩm tham gia Cuộc thi, Hội thi và Giải thưởng toàn quốc, đồng thời động viên các tầng lớp nhân dân tích cực học tập sáng tạo khoa học công nghệ, làm cho phong trào thi đua sáng tạo phát triển sâu rộng trong đời sống, trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong công tác quản lý trên địa bàn của tỉnh.

Trãi qua 13 lần tổ chức Cuộc thi, 10 lần tổ chức Hội thi, 09 lần tổ chức Giải thưởng, các hoạt động sáng tạo khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh ngày càng có những bước tiến quan trọng. Số lượng và chất lượng các đề tài, công trình và giải pháp dự thi không ngừng phát triển. Đến nay, đã có 896 đề tài tham gia Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh, chọn trao giải 400 đề tài, giới thiệu 194 đề tài dự thi Cuộc thi toàn quốc và có 35 đề tài đạt giải toàn quốc trong đó có 01 giải Đặt biệt, 02 giải Nhất. Tham dự triển lãm quốc tế tại Nhật Bản năm 2016 đạt 01 Huy chương Bạc, 01 Huy chương Đồng và 01 Bằng khen. Có 259 công trình tham gia Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ cấp tỉnh, chọn trao giải cho 229 đề tài, giới thiệu 189 đề tài tham gia dự thi Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ toàn quốc và có 37 đề tài đạt giải gồm: 01 nhất, 03 nhì, 10 ba và 23 khuyến khích. Có 477 giải pháp tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh, chọn trao giải 347 đề tài, giới thiệu 202 đề tài tham gia dự thi toàn quốc và có 18 đề tài đạt giải gồm: 02 nhất, 2 nhì, 3 ba và 11 khuyến khích. Đó là kết quả của sự năng động, sáng tạo, đổi mới công tác tổ chức, triển khai như: gặp gỡ, vận động trực tiếp, tổ chức đối thoại với các đối tượng có tiềm năng tại từng cơ sở, rà soát, sửa đổi quy chế chấm điểm và thay đổi tư duy về việc chọn lựa các đề tài, giải pháp, công trình tham gia toàn quốc, đổi mới công tác tổng kết, phát thưởng…

Ngoài các hoạt động sáng tạo được triển khai theo hệ thống của Liên hiệp hội Việt Nam, Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế đã tích cực phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai Giải thưởng Cố đô về khoa học, công nghệ, phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Hội thi Tin học trẻ không chuyên, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học tỉnh Thừa Thiên Huế. Thông qua việc tổ chức các hoạt động sáng tạo khoa học công nghệ, nhiều đề tài, công trình, giải pháp có tính mới, tính sáng tạo và tính ứng dụng đã thực sự đi vào đời sống, sản xuất, góp phần nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất, tạo thêm việc làm, nâng cao hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường… Để có được những kết quả khiêm tốn đó, bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, viên chức Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, ghi nhận sự phối hợp khá đồng bộ của Đại học Huế, sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành liên quan. Chính sự phối hợp tốt đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy phong trào thi đua sáng tạo khoa học trong tỉnh phát triển mạnh mẽ.

Những kết quả trên đã khơi dậy được niềm đam mê nghiên cứu khoa học trong đội ngũ trí thức, học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân…. Số lượng cá nhân, đơn vị tham gia ngày càng gia tăng, số lượng và chất lượng các đề tài, công trình, giải pháp đăng ký dự thi năm sau luôn cao hơn năm trước. Tuy nhiên, cũng nhận thấy rằng hoạt động sáng tạo khoa học công nghệ của tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn chưa thật sự tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của đội ngũ trí thức của tỉnh, vẫn còn thiếu vắng những công trình, giải pháp có giá trị trong một số lĩnh vực quan trọng như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa…

Để phong trào sáng tạo khoa học công nghệ thực sự là động lực thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật tiên tiến phục vụ sản xuất và đời sống, tạo nên phong trào thi đua sáng tạo sôi nổi trong nhân dân, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước, cần tiếp tục thực hiện tốt một số giải pháp như: Thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động về hoạt động sáng tạo khoa học công nghệ trên các phương tiện đại chúng tới đông đảo cán bộ, công nhân viên chức, lao động, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Tổ chức phát động phong trào thi đua sáng tạo khoa học kỹ thuật tập trung hướng vào giải quyết những vấn đề bức xúc trong hoạt động thực tiễn. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành qui định về phối hợp tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật cho học sinh trung học phổ thông với Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng; cần có qui định ưu tiên xét tuyển đại học đối với những học sinh có thành tích cao trong Cuộc thi, Hội thi. Liên hiệp hội Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu để hướng dẫn việc công nhận các công trình và giải pháp đạt giải của Giải thưởng và Hội thi cấp tỉnh, cấp toàn quốc như các sáng kiến để xét chiến sỹ thi đua các cấp. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể trong việc phát động, tổ chức các phong trào thi đua sáng tạo khoa học công nghệ. Đổi mới, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng toàn diện phong trào toàn dân tiến quân vào khoa học cả về nội dung, hình thức nhằm lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi, Hội thi và Giải thưởng.

.Lễ trao giải Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

BÙI THẮNG

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email