Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh ban hành quy chế xét tặng Tôn vinh Trí thức KH&CN tiêu biểu lần thứ VII, năm 2023

Tác giả: Ban Thông tin

Vào ngày 12/7/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành quy chế xét chọn Tôn vinh Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu lần thứ VII, năm 2023

Nội dung Quyết định: Quyết định ban hành quy chế xét chọn Tôn vinh Trí thức KH&CN 2023

 

Kiểm tra lại

Đại hội Công đoàn cơ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ I, nhiệm kỳ 2014 – 2019: Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực

Dưới sự lãnh đạo của Đảng đoàn, Thường trực Liên hiệp hội, Chi bộ cơ …