Lễ phát động chiến dịch truyền thông “Túi ni lông – Hiểm họa của môi trường và sức khỏe”.

Sáng ngày 01 tháng 11 năm 2012, tại Trường Trung học Cơ Sở Đặng Dụng, huyện Quảng Điền, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam và Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền tổ chức lễ phát động chiến dịch truyền thông “Túi ni lông- Hiểm họa của môi trường và sức khỏe”.

Hơn 700 học sinh và thầy cô giáo nhà trường cùng với đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện Quảng Điền và thị trấn Sịa đã đến tham dự lễ. Sau khi kết thúc lễ phát động, nhiều hoạt động hưởng ứng đã diễn ra trên địa bàn thị trấn Sịa như:

Hoạt động thu gom rác của các em học sinh tại trường Trung học cơ sở Đặng Dung, hoạt động vớt bao bì ni lông trên sông Sịa của thanh niên thị trấn, hoạt động tuyên truyền lưu động và phát tờ gấp của đội thanh niên tình nguyện…Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng chiến dịch truyền thông đã có một khởi đầu rất sôi nổi. Những hoạt động của chiến dịch đã tác động đến nhận thức của người dân, đặc biệt là các em học sinh và những người mua bán tại chợ Sịa.

Các hoạt động hưởng ứng chiến dịch sẽ tiếp tục diễn ra từ nay đến ngày 15 tháng 11 năm 2012 trên địa bàn huyện Quảng Điền và thành phố Huế.

NGUYỄN DOÃN QUAN

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email